Міжнародні акти, що регулюють свободу думки, совісті та релігії

16.09.2003

1.            Європейська Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року

2.            Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 36/55 від 25 листопада 1981 року щодо Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії або переконань

3.            Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 47/135 від 18 грудня 1992 року "Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин"

4.            Офіційні тлумачення статті 18 Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права (1993)

5.            Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1086 (1988) „Про становище церкви і свободу релігії в Східній Європі”

6.            Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1178 (1992) „Про секти й нові релігійні рухи”

7.            Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1202 (1993) „Про релігійну терпимість у демократичному суспільстві”

8.            Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1412 (1999) „Про незаконну діяльність сект”

коментарі


щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном

C