В Росії новий закон обмежив право на публічні демонстрації

15.07.2004

Обсерваторія охорони захисників прав людини, що є спільною програмою Міжнародної Федерація з прав людини (FIDH) та Світова організація проти катувань (ОМСТ) виразила свою стурбованість з приводу нового закону, що був прийнятий Російської Думою 4 червня 2004 року і підписаний Президентом В.Путіним 21 червня цього, оскільки він значною мірою обмежує право громадянського суспільства на проведення мирних публічних демонстрацій.

„Закон встановлює значні перешкоди у плануванні та проведенні мирних і законних демонстрацій”, - вказується у її прес-релізі. Вимога щодо отримання дозволу зараз окрім іншого включає:

- попередження місцевої влади за 10 днів до її проведення, включно з по часовою програмою заходу;

- організатори мають показати, що вони будуть відповідати за безпеку під час заходу.

Навіть задовольнивши ці вимоги, є можливість відмовити у проведенні заходу.

На додаток встановлено обмеження щодо місця та часу проведення масового заходу. Заборонені масові збори після 23 години, що забороняє таким чином довготривалі заходи. Визначено перелік місць, де взагалі проведення таких заходів заборонено, до яких потрапили місця „поблизу резиденції Президента, судів та в’язниць”. Фактично, місцева влада може вирішувати чи навіть змінювати місце проведення демонстрації за три дні до початку проведення заходу.

Незважаючи на певні покращення закону у порівнянні з його проектом, зокрема, виключено положення про заборону демонстрацій, що „своєю метою чи формою порушують загальновизнані норми моралі”, прийнятий закон значно заважає реалізації прав на мирні збори.

Обсерваторія нагадала, що Росія є учасницею Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права, що був прийнятий Генеральною асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року, і у статті 21 якого визначено, що „право на мирні зібрання має бути визнано. Не може встановлюватися жодних обмежень щодо реалізації цього права, крім тих, що встановлені законом, є необхідними у демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки чи громадського порядку, захисту здоров’я, моралі чи прав і свобод інших осіб”. Росія також підписала та ратифікувала Європейську Конвенцію про захист прав людину та основних свобод, в якій у статті 11 зазначено, що „кожен має право на свободу мирних зібрань(...)” і що „не може бути встановлено інших обмежень у реалізації цього права крім тих, що передбачені законом, є необхідними у демократичному суспільстві та встановлені в інтересах  національної безпеки та громадського порядку, попередження масових безпорядків чи вчинення злочинів, а також з метою захисту здоров’я, моралі та прав і свобод інших осіб”. На додаток у статті 31 Конституції Російської Федерації встановлено, що громадяни Російської Федерації мають право збиратися мирно, без зброї, проводити мітинги, з’їзди, демонстрації, марши та пікети”. В решті решт прийнятий закон порушує й норми Декларації захисників прав людини, що була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1998 року.

Обсерваторія звернулася до російської влади з вимогою переглянути усе законодавство та привести його у відповідність з міжнародними, регіональними та національними стандартами правового регулювання та виконувати свої зобов’язання у забезпечення свободи мирних зборів.

В Україні нещодавно з ініціативи Президента України Л.Кучми з’явилася практично дослівна копія цього закону, яка під впливом громадськості була відхилена парламентом.

Секретаріат Ради українських правозахисних організацій

коментарі


щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном

C