Свободи та права людини в 2004 році

01.09.2004

Свободи та права людини в 2004 році

Свобода мирних зібрань, свобода від катувань та нелюдського поводження, свобода слова, свобода пересування, свобода совісті... – ці та інші права та свободи людини в центрі уваги новго проекту. Українська Гельсінська спілка з прав людини розпочала роботу над підготовкою звіту українських правозахисних організацій про стан основних прав людини в Україні за 2004 рік. Підготовка буде тривати до лютого 2005 року, потім звіт буде оприлюднено. Також буде відзнята відео-версія. Така форма правозахисної роботи є стандартною для міжнародних правозахисних організацій – в даному випадку вперше українські правозахисники роблять звіт щодо України.

До цього часу в Україні не проводилися системне дослідження ситуації з правами людини. Даний проект покликаний узагальнити всі ці проекти та заповнити прогалини з моніторингом інших прав і свобод.

Міжнародними організаціями визнається складна ситуація з реалізацією прав людини в Україні. Зазвичай, країна за рейтингом посідає в їхніх звітах останні місця серед європейських країн. Звіти інших держав та міжнародних організацій щодо ситуації з правами людини в Україні так само достатньо критичні.

Проте слід зазначити, що усі звіти про права людини та основні свободи в Україні складаються іноземними структурами за допомогою різних методик та різних джерел. До цього процесу практично не залучені українські правозахисні організації. Крім того, дані звіти носять вибірковий характер, торкаються лише найбрутальніших порушень і охоплюють лише декілька ключових прав.

У той же час звітуючи перед міжнародними організаціями Україна часто показує ситуацію з правами людини без проблемною та такою, що швидко покращується: при цьому усі недоліки пояснюються складною економічною ситуацією країни. Міжнародні організації часто не мають альтернативних джерел пошуку інформації щодо порушень того чи іншого права, а така інформація за кордоном практично відсутня. В наслідок цього міжнародний контроль у цій сфері часто є поверховим та неефективним.

Даний проект є багатовимірним: він уперше в Україні реалізовуватиметься за участю великої коаліції правозахисних організацій, охоплюватиме практично всі галузі прав людини і поширюватиметься на всю територію України.

Саме з видання такого звіту значною мірою починається справжній контроль суспільства над державою у сфері забезпечення та охорони прав людини.

Даний звіт поширюватиметься українською та англійською мовами. Він матиме вдвічі більший обсяг за доповідь Уповноваженого з прав людини і міститиме значний обсяг інформації про:

- недоліки українського законодавства в сфері того чи іншого права;

- факти порушень того чи іншого права з відповідними узагальненням та висновками.

Звіт буде широко поширений за кордоном через дипломатичні представництва, представництва міжнародних організацій, міжнародних правозахисних організацій та, зокрема, Міжнародну Гельсінську Федерацію, іноземних засобів масової інформації тощо.

Контакт: Ярослав Гордієвич, Прес-секретар УГС, pressrupor.org, +380 67 2091772


C