Пiдтримайте кандидатуру Євгена Захарова на пост Уповноваженого ВР з прав людини!

21.11.2006
Свiй пiдпис пiд петицiєю на пiдтримку Євгена Захарова можна поставити тут:
http://www.petition.org.ua/?action=view&id=77
Адресат петиції: Верховна Рада України

В вас є знайомі депутати або їх помічники? перешліть і покажіть їм оце звернення:
Євген Захаров має стати Уповноваженим з прав людини!
http://maidanua.org/static/mai/1164058212.html

Коротка бiографiчна довiдка:

Захаров Євген Юхимович народився 12 листопада 1952 року в Харковi. В 1975 роцi з вiдзнакою закiнчив механiко-математичний факультет Харкiвського унiверситету, а в 1982 роцi - аспiрантуру Ростовського iнституту iнженерiв залiзничного транспорту.

Трудовий шлях розпочав з посади iнженера-математика в об'єднаннi "Укрелектромаш", згодом працював начальником бюро автоматизацiї проектування Вiддiлу головного конструктора в виробничому об'єднаннi "Харкiвський електромеханiчний завод".

Правозахисну дiяльнiсть розпочав з участi в правозахисному русi 70-80-х рокiв, невдовзi ставши кореспондентом московської правозахисної газети "Експрес-Хронiка". В 1989 роцi стає спiвголовою харкiвського правозахисного товариства "Меморiал", а роком пiзнiше обирається депутатом до Хакiвської мiської ради. З 1990 року є заступником голови Харкiвської мiської комiсiї з питань поновлення прав реабiлiтованих. 1991 року засновує Харкiвську правозахисну групу (ХПГ) та паралельно виконує роботу головного редактора журналу "Права людини в Українi", а з сiчня 1997 року також редагує щотижневик "Права людини" та щоквартальник "Свобода висловлювань i приватнiсть". 1998 року Харкiвськiй правозахиснiй групi було присуджено премiю Європейського Союзу / США "За демократiю i громадянське суспiльство" на вiдзначення її активної роботи з правового просвiтництва, аналiзу стану з правами людини в Українi та правової допомоги сотням громадян України, чиї права було порушено. З 2004 року Євген Захаров є головою правлiння Української Гельсiнської спiлки з прав людини.

Євген Захаров брав участь в навчальних програмах Другої лiтньої школи з прав людини Польської Гельсiнської фундацiї (Варшава), Мiжнародної програми вiзитерiв Iнформацiйної Агенцiї Сполучених Штатiв Америки (USIA) та Першої школи з монiторингу прав людини Польської Гельсiнської фундацiї.

Вiльно володiє рiдними йому українською та росiйською мовами, англiйською та польською - на робочому рiвнi.

Євгену Захарову належить авторство бiльше 200 праць на правозахиснi та супутнi теми в Українi, Росiї, Литвi, Нiмеччинi, Францiї, США, Данiї, Польщi, Норвегiї (1987-2006), в тому числi двох "тiньових" звiтiв до Доповiдей Уряду Комiтету ООН проти катувань у 1997 та 2001рр., доповiдi "Про дискримiнацiю та нерiвнiсть в Українi" (на запит Ради Європи) та з питань доступу до iнформацiї, свободи слова i права на приватнiсть.

Євген Захаров є членом Московської Гельсiнської групи (з 1989 року), Мiжнародного товариства прав людини, Українська секцiя (з 1995 року) та Української Iнтернет-спiльноти (з 2003 року).

C