Звернення УГСПЛ з приводу законопроекту "Про відновлення довіри до судової системи України"

04.03.2014

Українська Гельсінська спілка з прав людини закликає відкласти розгляд законопроекту «Про відновлення довіри до судової системи України» до проведення його ретельного обговорення у професійних колах та колах громадських організацій.

Цей закон, у разі його прийняття у вигляді, схваленому Кабінетом міністрів України, замість відновлення довіри призведе до ще більшого підриву незалежності судової влади. Крім того, закон матиме руйнівні наслідки для правової системи України.

Законопроект, фактично запроваджуючи люстрацію суддів, не ґрунтується на загальних засадах та програмі люстрації, яка до цього часу не обговорена і не схвалена. Враховуючи намір влади провести люстрацію у різних сферах державного управління, це створює небезпеку застосування різних підходів до люстрації у різних сферах.

З одного боку, законопроект довільно визначає сферу перевірки, лишаючи поза увагою інші важливі аспекти судової діяльності, що мають не менш серйозні наслідки.

З іншого боку, законопроект включає в сферу перевірки рішення, «що суттєво обмежують конституційні права і свободи громадян». Враховуючи невизначеність цієї ознаки та логістичну неможливість переглянути такий обсяг судових рішень, це торкнеться майже всіх рішень, ухвалених судами, і матиме руйнівні наслідки для правового порядку в країні, оскільки кожне судове рішення опиниться під загрозою скасування. Така правова невизначеність є реальною загрозою для суспільного життя.

Крім того, закон не визначає процедуру і навіть не передбачає можливості перегляду рішень, «що суттєво обмежують конституційні права і свободи громадян», і цим створює враження, що метою закону не є відновлення справедливості та довіри до правосуддя.

Така ознака, як наявність дисциплінарних проваджень та їх характер, є вкрай ненадійною, оскільки дисциплінарні провадження проти суддів використовувалися часто саме як засіб тиску на них і дисциплінарні покарання часто застосувалися саме за законні рішення.

9 січня 2013 Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі «Волков проти України», у якому відзначив кричущі порушення, допущені щодо судді. Зокрема, принципи формування Вищої ради юстиції призвели до висновку, що цей орган не може  забезпечити незалежність та безсторонність розгляду питань щодо звільнення судді. Цим законопроектом передбачається створення структури, що буде вирішувати долю суддів, яка ще менше відповідає вимогам статті 6 Конвенції, ніж Вища рада юстиції.

Правосуддя – занадто крихка матерія, щоб суспільство дозволило собі поводитися з нею поспіхом і без достатньої підготовки.

Не заперечуючи необхідності проведення рішучих заходів, спрямованих на оздоровлення судової системи та поновлення довіри до правосуддя, ми вважаємо, що це завдання вимагає виваженого підходу, опрацювання і узгодження критеріїв та ретельного опрацювання процедур, які забезпечать справедливу процедуру і гарантують права всіх зацікавлених осіб.

Без цього будь-яка люстрація буде виглядати, як розправа переможців над переможеними.

Микола Козирєв, голова правління УГСПЛ

Аркадій Бущенко, виконавчий директор УГСПЛ

 

коментарі


коментарі зупиненоC