Проблеми дотримання прав професійних спілок у контексті права на свободу асоціацій

10.08.2015

Видання присвячене комплексному аналізу дотримання прав професійних спілок у контексті права на свободу асоціацій. Досліджено право на свободу асоціацій у документах міжнародних організацій. Здійснено аналіз практики Європейського суду з прав людини стосовно дотримання прав професійних спілок у контексті права на свободу асоціацій. Розкрита специфіка відображення міжнародних стандартів щодо захисту права об’єднуватися у професійні спілки у законодавстві та судовій практиці України. Розглянуті проблемні питання реалізації прав професійних спілок в Україні.

Проблеми дотримання прав професійних спілок у контексті права на свободу асоціацій (doc-file)


C