Працівник працює в бюджетній організації і перебуває в відпустці по до

04.09.2015
Працівник працює в бюджетній організації і перебуває в відпустці по догляду за дитиною до 3-х років. Чи може даний працівник праціювати за сумісництвом в цій самій організації на 0,75 ставки?

Відповідь
Стаття 179 КЗПП свідчить:

«ч.6.Відпустки по догляду за дитиною, передбачені частинами третьою, четвертою та шостою цієї статті, можуть бути використані повністю або частинами також батьком дитини, бабусею, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

ч.7.За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті(батьком дитини, бабусею, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною), у період перебування їх у відпустці по догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома».
Тобто особа може одночасно знаходячись у відпустці по догляду за дитиною працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

C