Доброго дня! підкажіть будьласка я інвалід дитинства другої групи (епі

12.10.2015
Доброго дня! підкажіть будьласка я інвалід дитинства другої групи (епілепсія) . чи може чоловік виробити надімної опікунство . бо у нас говорять що чоловік неможе бути опікуном так як він мій чоловік?

Відповідь
Ваш чоловік може стати Вашим опікуном або піклувальником, у випадку відповідності вимогам, встановленим чинним законодавством України.
Більше того, переважно, опікун чи піклувальник призначається органами опіки з числа родичів та близьких підопічного. Опікун або піклувальник призначаються, зазвичай, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника, вказується у статті 63 Цивільного Кодексу України та в Правилах опіки та піклування.
Тобто, Ваш чоловік має переваги у призначенні Вашим опікуном чи піклувальником.
Питання опіки та піклування регулюються Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, тощо.
Цивільним Кодексом України визначається, що фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її письмовою заявою, а опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю.
Опікуном або піклувальником не може бути фізична особа: яка позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були поновлені або поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування (статті 63 64 Цивільного Кодексу України).
Опіка або піклування може бути встановлено лише після визнання особи недієздатною у судовому порядку, який визначається Цивільним процесуальним Кодексом України.
Для цього призначаєтся судово-психіатрична експертиза у відповідності до статті 145 Цивільно-Процесуального Кодексу України. В залежності від ступеня хвороби і можливості усвідомлювати свої дії особу може бути визнано недієздатною або обмежено дієздатною.
Згідно статті 39 Цивільного Кодексу України фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. В разі недієздатності особи їй призначаєтся опікун (стаття 60 Цивільного Кодексу України). Опікун вчиняє всі правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах( статті 39 - 41 Цивільного Кодексу України). При цьому недієздатна особа не має права здійснювати жодних угод. Всі правочини від її імені здійснює опікун.
В разі встановлення обмеженої дієздатності особи в судовому порядку їй призначаєтся піклувальник. Піклувальник зобов’язаний дбати про її лікування, створення необхідних побутових умов.
Відповідно до ст. 36 Цивільного Кодексу України суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.
При цьому, фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Більш значимі правочини вчиняються обмежено дієздатною особою, за згодою піклувальника.
Відмова піклувальника дати згоду на вчинення правочинів, що виходять за межі дрібних побутових, може бути оскаржена особою, цивільна дієздатність якої обмежена, до органу опіки та піклування або суду. (стаття 37 Цивільного Кодексу України).
Заяву про визнання фізичної особи недієздатною може подати будь-який член сім’ї, близький родич, незалежно від наявності їх спільного проживання, а також орган опіки і піклування, і психіатричний заклад.
Заява до суду подається за місцем проживання фізичної особи, або за місцем лікування (якщо особа перебуває на лікуванні в медичному закладі).
Отже, робимо висновок, що Ваш чоловік може бути Вашим опікуном або піклувальником після визнання Вас недієздатною або обмежено дієздатною у судовому порядку.
У разі визнання судом особи дієздатною, можливе призначення помічника за поданням до органів опіки. Стаття 78 Цивільного Кодексу України говорить, що дієздатна фізична особа, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, має право обрати собі помічника.

C