Мама володіе квартирою але в ній не живе. Я з сімею живу в ній вже 3 р

02.11.2015
Мама володіе квартирою але в ній не живе. Я з сімею живу в ній вже 3 роки, оплачую та роблю ремонт. Чи може квартира стати нашою, якщо ми в ній незареестровані але ми будемо тут жити і надалі, при тому що в мене е сестра рідня але вона живе окремо. Чи може сестра претендувати на квартиру?

Відповідь
Відповідно до діючого законодавства Ви не можете набути квартиру у власність за вказаних Вами обставин. Описана ситуація регулюється ст.332 Цивільного кодексу України.
Відповідно до п.2 особа, яка самочинно переробила чужу річ, не набуває право власності на нову річ і зобов’язана відшкодувати власникові матеріалу його вартість.
Зауважимо також, що для отримання відповіді на питання чи зможе Ваша сестра претендувати на квартиру, необхідно співставити Ваші обставини із положеннями Цивільного Кодексу України (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15). Рекомендуємо також ознайомитись з коментарем Міністерства юстиції України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0064323-11) та судовою практикою у цій сфері (http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/1207B66D24762C1DC2257D0E004CC419; http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14; http://vl.arbitr.gov.ua/sud5004/169790/).

Cпеціальні проекти