Сину моєї знайомої зробили щеплення без її дозволу та пояснення дії пр

04.11.2015
Сину моєї знайомої зробили щеплення без її дозволу та пояснення дії припарату. Куди їй звертатись?

Відповідь
Відповідальним за проведення профілактичних щеплень є керівник ЗОЗ. Порядок проведення профілактичних щеплень визначається наказом керівника ЗОЗ з чітким визначенням відповідальних осіб і функціональних обов’язків медичних працівників, які беруть участь у їх проведенні. Обсяги профілактичних щеплень узгоджуються зі структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій у травні та листопаді кожного року.

Таким чином, слід звернутись зі скаргою до керівника ЗОЗ. Також можна додатково звернутись до Міносвіти та Міністерства охорони здоров’я України зі скаргами, а також до суду з позовною заявою.

Питання організації та здійснення щеплень неповнолітнім регулюються Наказом Міністерства охорони здоров’я від 16.09.2011 № 595 " (далі – Положення), зокрема в Положенні зазначено (п. 8), що для забезпечення своєчасного проведення профілактичних щеплень лікар, фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою:

· в усній або письмовій формі запрошують до ЗОЗ осіб, які підлягають щепленню (при щепленні неповнолітніх запрошують також батьків або інших законних представників, що їх замінюють), у день, визначений для проведення щеплень;

· у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах заздалегідь інформують батьків або осіб, що їх замінюють, про проведення імунізації дітей, які підлягають профілактичному щепленню.

При цьому, медичний огляд перед щепленням є обов’язковим (п. 9 Положення).

Медичні огляди дітей перед щепленням у ЗОЗ проводяться у присутності батьків, або опікунів, піклувальників, або інших законних представників безпосередньо у день щеплення. У разі проведення щеплень у дошкільних закладах або загальноосвітніх навчальних закладах медичні огляди проводяться у присутності медичного працівника ЗОЗ.

Медичний огляд дітей перед щепленням складається з таких етапів:

1) збирання анамнезу життя з урахуванням тривалості та тяжкості перебігу перенесених гострих захворювань, оцінка реакції на попередні щеплення та перебігу поствакцинального періоду;

2) термометрія;

3) огляд шкіри, слизових оболонок кон’юнктиви очей, порожнини рота, аускультація;

4) у разі необхідності - клінічне обстеження органів та систем організму;

5) заповнення форми первинної облікової документації N 063-2/о "Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини одним з батьків або іншим законним представником дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагностики", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 грудня 2009 року N 1086, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2010 року за N 594/17889 (далі - форма N 063-2/о);

6) оформлення медичного висновку лікаря за результатами обов’язкового медичного огляду (безпосередньо у день щеплення) щодо стану здоров’я дитини, яка підлягає щепленню. Медичний висновок у разі відсутності захворювання визначається терміном "здоровий", при виявленні ознак захворювання конкретизують діагноз із відповідним записом у первинній медичній документації:

· формі N 097/о "Карта розвитку новонародженого", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999 року N 184 (далі - форма N 097/о);

· формі N 112/о "Історія розвитку дитини N ___", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року N 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736 (далі - форма N 112/о);

· формі N 063/о "Карта профілактичних щеплень", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року N 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за N 686/12560 (далі - форма N 063/о);

· формі N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого N ___", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - форма N 025/о);

· формі N 003/о "Медична карта стаціонарного хворого N ___", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - форма N 003/о).

У медичній документації здійснюється відповідний запис лікаря про дозвіл на проведення щеплення та вкладається форма N 063-2/о (п. 10 Положення).

Забороняється проведення профілактичних щеплень у перев’язувальних, маніпуляційних кабінетах ЗОЗ (п.11 Положення).

Факт відмови від щеплень з позначкою про те, що медичним працівником надані роз’яснення про наслідки такої відмови, оформлюється за формою N 063-2/о, підписується як громадянином (при щепленні неповнолітніх - батьками або іншими законними представниками, які їх замінюють), так і медичним працівником (п. 19 Положення).

C