Чи має право вчитель загальноосвітньої школи не пускати на урок учня (

17.11.2015
Чи має право вчитель загальноосвітньої школи не пускати на урок учня (закривши двері – це є постійною практикою), якщо той запізнився (в нашому випадку на 1 хв). Цими діями вчитель створює умови, коли він залишає дитину без нагляду, а також як я розумію, як мінімум порушує ст. 53 Конституції України, що кожний громадянин має право на освіту. Державою гарантуються її загальна доступність, безкоштовність і обов’язковість. Також такими діями учитель порушує основний принцип Конвенції про права дитини: «У всіх діях по відношенню до дітей першочергова увага приділяється найкращому забезпеченню інтересів дитини» (стаття 3). Яке забезпечення інтересів, коли дитина прийшла до школи отримувати знання, а її не пускають до класу. Чому дитина повинна 45 хвилин стояти під дверима класу? Та взагалі, чи має право вчитель зачиняти двері на ключ. Не є це порушенням, мабуть норм пожежної безпеки тощо. Допоможіть будь ласка грамотно підтримати дитину, посилаючись на діюче нормативно-правове поле. Заздалегідь вдячна.

Відповідь
Згідно п.4. ст. 55 Закону «Про освіту» при виконанні професійних обов’язків педагогічні працівники мають право на свободу вибору і використання методик навчання і виховання.
Разом з тим, не можна ігнорувати законодавство України.

Згідно ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Відповідно до статті 13 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права Конституція і визнає право на освіту за кожною людиною, незалежно від її статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, стану здоров’я та інших обставин. Це право забезпечується: розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти; відкритим характером закладів освіти, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей та інтересів громадянина; різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, екстернатом, а також педагогічним патронажем.

Гарантуються загальнодоступність і безкоштовність дошкільної, основної загальної та середньої професійної освіти в державних або муніципальних освітніх установах і на підприємствах. Отже, якщо вчитель вигнав учня з уроку або не пустив на урок, можна написати заяву директору школи про усунення перешкод доступу до освітнього процесу. Якщо ситуація повторюється неодноразово, і скарги директору не принесли ніякого результату, можна звертатися зі скаргою до прокуратури або суду.

C