Боржником по заробітній платні за рішенням суду є державна корпорація,

27.11.2015
Боржником по заробітній платні за рішенням суду є державна корпорація,яка знаходиться у санації з 2012р. Що робити?

Відповідь

Статтею 94 Кодексу законів про працю України [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08] та статтею 1 Закону України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80] визначено, що заробітна плата - це винагорода, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати провадиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством. За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності (ст.ст. 34, 36 ЗУ "Про оплату праці").
Вимоги про виплату заробітної плати можуть бути задоволені шляхом їх примусового виконання за рішенням суду органами Державної виконавчої служби. Це зддійснюється відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 р. № 606-XIV [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/606-14]. Звернення стягнення на майно боржника (заробітну плату) полягає в його арешті, вилученні та примусовій реалізації. Вимоги державного виконавця обов’язкові для всіх органів, фізичних і юридичних осіб.
Виконавче провадження відкривається на підставі рішення суду за заявою стягувача. Рішення про стягнення періодичних платежів (заробітної плати) можуть бути пред’явлені для виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі. Перерахування Стягувачу стягнутих грошових сум здійснюється за його заявою. У разі якщо стягнуті суми не витребувані протягом одного року з дня їх зарахування на рахунок Виконавчої служби, ці суми зараховуються до Державного бюджету. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб Виконавчої служби можуть бути оскаржені до керівника відповідного органу або до суду. Детальніше дивіться в Законі України "Про виконавче провадження".
У разі порушення господарським судом справи про банкрутство виконавче провадження не зупиняється, оскільки дія мораторію не поширюється на виплату заробітної плати (Постанова Верховного суду України № 15 від 18.12.2009 "Про судову практику в справах про банкрутство" (далі – Постанова ВСУ) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-09). Під час провадження у справі про банкрутство підприємства зобов’язання перед працівниками такого підприємства щодо заробітної плати виконуються відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. № 2343-XII (далі – Закон) [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2343-12]. Санація є основною процедурою відновлення платоспроможності боржника, яка вводиться господарським судом.
Кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати мають право подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника. Законом не встановлено строку подання заяв такими кредиторами, отже, їх може бути подано в будь-який момент під час провадження у справі про банкрутство. Безспірність вимог кредитора щодо виплати заборгованості із заробітної плати підтверджується судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження. На задоволення таких вимог дія мораторію (зупинення виконання зобов’язань) не поширюється (ст. 10 та ч. 5 ст. 19 Закону).
В Постанові ВСУ роз’яснено, що склад та розмір вимог за заробітною платою у справі про банкрутство мають визначатися відповідно до положень Закону України "Про оплату праці".Варто зазначити, що за змістом даного закону не допускається перехід прав кредитора за вимогами щодо сплати заборгованості із заробітної плати у справі про банкрутство працедавця.
Відповідно до частини 1 статті 28 Закону процедура санації вводиться на строк не більше дванадцяти місяців. Разом з тим слід враховувати, що нормативно визначений строк, на який запроваджується процедура санації, не слід ототожнювати зі строком фактичних розрахунків з кредиторами. Планом санації може бути передбачено терміни здійснення розрахунків, що перевищують строк санації. Такий висновок підтверджено Верховним Судом України в згадуваній Постанові.
Коли процес банкрутства переходить у стадію ліквідації, то функції роботодавця виконує ліквідатор.

C