Я офіцер ЗСУ, дружина - військовослужбовець медичної служби. Під час д

27.11.2015
Я офіцер ЗСУ, дружина - військовослужбовець медичної служби. Під час декретної відпустки військову частину (шпиталь) дружини було розформовано, а документи направлено в іншу частину в іншому місті, де вона і проходить в цей час службу. Маємо дитину який 6 років, зараз проживає зі мною. В моїй частині вільних місць немає, але до сусідньої в/ч яка знаходиться в моєму місті невздовзі мають прийти нові штати. Чи можу я вимагати у цій в/ч працевлаштування моєї дружини і як встигнути це зробити до того, як вони не працевлаштували тих, кого хочуть самі.

Відповідь.
Згідно з указом Президента України «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» від 10.12.2008 № 1153/2008 (далі Положення) розділу IV»Призначення на посади та звільнення з посад», розділу IX«Особливості проходження строкової військової служби»та Інструкції про його виконання Наказ МОУ №170-2009 (далі Інструкція).

Однією із підстав переміщення по службі військовослужбовців строкової військової служби є сімейні обставини.

Переміщення по службі військовослужбовців строкової військової служби з однієї військової частини до іншої проводиться за сімейними обставинами - внаслідок зміни сімейних обставин під час проходження військової служби, на підставі рапорту військовослужбовця або клопотання, порушеного військовим комісаріатом на прохання членів сім’ї військовослужбовця,та акта обстеження сімейного стану військовослужбовця, затвердженого обласним військовим комісаром (ст.82,203 Положення )

Сімейними обставинами та іншими поважними причинами для переміщення військовослужбовця може бути переміщення дружини (чоловіка) військовослужбовця, які проходять військову службу за контрактом, на нове місце служби у порядку, визначеному пунктом 114 Положення(ст 4.14 Наказ МОУ №170-2009)

Для переміщення в іншу місцевість військовослужбовець до рапорту додає відповідні документи, які підтверджують необхідність зміни місця проживання:
дружини (чоловіка);
його (її) неповнолітніх дітей, повнолітніх дітей - учнів (студентів) навчальних закладів за денною формою навчання, які перебувають на утриманні військовослужбовця, та дітей-інвалідів I або II групи;
непрацездатних батьків військовослужбовця та його (її) дружини (чоловіка);
братів, сестер військовослужбовця та його (її) дружини (чоловіка), які перебувають на його (її) утриманні (ст 113 Положення ).

Крім рапорту військовослужбовця, підставами для прийняття рішення щодо його переміщення за станом здоров’я, сімейними обставинами чи з інших поважних причин є постанова (висновки) військово-лікарської та лікарсько-консультативної комісій, акт обстеження сімейного стану, документи, що підтверджують наявність і вік дітей, наявність житла, розміри доходів тощо.

Командирами з’єднань, рівними їм і вищими посадовими особами на підставі заяви військовослужбовця оформляється і надсилається запит до обласного або прирівняного до нього військового комісаріату за місцем проживання членів сім’ї військовослужбовця для вивчення сімейного стану та визначення доцільності переміщення військовослужбовця. Обстеження сімейного стану проводиться районним (міським) військовим комісаріатом, затверджується обласним або рівним йому військовим комісаром і в місячний термін направляється до особи, яка надсилала запит(ст 4.14 Інструкції).

Отже,за Вашим особистим проханням на підставі сімейних обставин Ваша дружина може бути переведена в іншу військову частину згідно з чинним законодавством у порядку,зазначеному вище.

C