Доброго дня! Прошу Вас надати допомогу в вирішенні питання про недовип

24.12.2015
Доброго дня! Прошу Вас надати допомогу в вирішенні питання про недовиплату надбавки за безперервний стаж роботи на посаді лікаря загальної практики – сімейного лікаря. Я протягом 33 років пропрацював дільничним лікарем терапевтом та лікарем загальної практики – сімейним лікарем в Корсунь – Шевченківській ЦРЛ і мій безперервний трудовий стаж станом на 1.12. 2015 року становить - 34 роки. Це давало право мені на надбавку в розмірі 30% посадового окладу за безперервний трудовий стаж. В 2014 році перейшов на виборну посаду на постійній основі в органах місцевого самоврядування (районна рада). Після звільнення з виборної посади, рівно через рік, в 2015 році, повернувся на попереднє місце роботи лікарем загальної практики – сімейним лікарем в КЗ Корсунь – Шевченківський центр ПМСД, але адміністрація медичного закладу прийняла рішення, що мій безперервний трудовий стаж перервався ( він нульовий ) і мене перевели на ставку "молодого спеціаліста" з доплатою лише 10%, до посадового окладу сімейного лікаря, за безперервний стаж роботи(за дільничність). Таким чином - займана виборна посада в органах місцевого самоврядування на постійній основі, стала для мене, як покарання, коли знято 20% надбавки до зарплати за безперервний стаж роботи. Трудові гарантії депутата місцевої ради грубо порушено. Коли відповідно до норм Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» Стаття 33. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради пункт 4. Час роботи депутата у місцевій раді на постійній основі зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в раді, Адміністрацією медичного закладу ця норма Закону не взято до документообігу, А для керівництва взято відомчий наказ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ та МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ від 05.10.2005 N 308/519 пункта 4 - час роботи на виборних посадах у радянських, профспілкових та інших громадських організаціях, у партійних та комсомольських органах, органах партійно-державного та народного контролю (за винятком роботи на посадах з господарського та технічного обслуговування цих органів)враховуються лише до 1 липня 1991 року;. Прошу дати роз’яснення , чи не порушено адміністрацією медичного закладу норм Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» статтю 33 ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД?Дякую

Відповідь

В даній ситуації існує певна колізія правих норм.
З однієї сторони ч.4. статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вказує, що час роботи депутата у місцевій раді на постійній основі зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в раді.
Аналогічні норми містить трудове законодавство. Стаття 119 Кодексу Законів про працю передбачає, що на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.
Тобто, законодавець гарантує Вам збереження місця роботи, безперервного стажу роботи та середньої заробітної плати. Невиконання посадовими особами вимог закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності тягне за собою відповідальність згідно із законом.
З іншої сторони питання виплат надбавок регулюється також наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».
До стажу безперервної роботи і дають право на отримання вказаної надбавки за умови, якщо нижчепереліченим періодам безпосередньо передувала і за ними слідувала наступна робота: час роботи на виборних посадах у радянських, профспілкових та інших громадських організаціях, у партійних та комсомольських органах, органах партійно-державного та народного контролю (за винятком роботи на посадах з господарського та технічного обслуговування цих органів) до 1 липня 1991 року. Проте, Ви вказували, що працювали на виборній посаді у 2014 році, тому дана норма на дану ситуацію не розповсюджується.
Внаслідок, на наш погляд виникла певна колізія норм. Держава гарантує Вам збереження безперервного стажу, але збереження надбавки та трудового стажу в даному випадку не передбачено, відповідно до Наказу від 05.10.2005 р. № 308/519.
Постанова Пленуму ВСУ №13 від 24.12.1999 року "Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» у п.8 візначає, що при вирішенні спорів про виплату премій, винагороди за підсумками роботи за рік чи за вислугу років, надбавок і доплат необхідно виходити з нормативно-правових актів, якими визначено умови та розмір цих виплат. Працівники, на яких поширюються зазначені нормативно-правові акти, можуть бути позбавлені таких виплат (або розмір останніх може бути зменшено) лише у випадках і за умов, передбачених цими актами.
Загалом в цій ситуації Ви можете відстоювати свою позицію у визначенему законом порядку, спираючись на гарантій депутатської діяльності.

Cпеціальні проекти