Хотіла запитати. Не виплачують заробітну плату, кажучи що немає грошей

11.01.2016
Хотіла запитати. Не виплачують заробітну плату, кажучи що немає грошей. І на запитання коли буде відповіли - невідомо. Але перед Новим роком виплатили тим, хто пішов у відпустку. Це правильно? Чи не порушуються тут закони?

Відповідь
Згідно зі статтею 24 Закону України «Про оплату праці» та статтею 115 Кодексу законів про працю України «Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.»
Відповідно, несвоєчасна виплата заробітної плати є порушенням вимог трудового законодавства. Cтаттею 34 Закону України «Про оплату праці» за несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам передбачено компенсацію у зв’язку зі зростанням цін на споживчі товари і тарифів на послуги. Проте така компенсація встановлюється лише у випадку, якщо виплата заробітної плати затримується на один і більше календарних місяців.
Компенсація виплачується у тому ж місяці, в якому виплачується заборгованість за відповідний місяць. «Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу (інфляція місяця, за який виплачується дохід, до уваги не береться).» У разі, якщо власник або уповноважений орган відмовляються виплачувати компенсацію, це може бути оскаржено у судовому порядку.
Що стосується юридичної відповідальності посадових осіб, які відповідають за виплату заробітної плати, то вона може бути як адміністративна, так і кримінальна.
Кримінальна відповідальність за невиплату заробітної плати передбачена статтею
175 Кримінального кодексу України. Варто зазначити, що невиплата заробітної плати буде становити кримінально каране діянням тільки у тому випадку, якщо така невиплата є безпідставною та вчинена керівником умисно, а також строк такої невиплати перевищує один місяць.
У разі, якщо «…невиплата зумовлена об’єктивними причинами (наприклад, неповним бюджетним фінансуванням, відсутністю необхідних для виплат коштів на рахунках підприємства, установи, організації)», то складу злочину не буде.
Статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці, які включають порушення встановлених термінів виплати заробітної плати та виплату її не в повному обсязі.
Однак склад адміністративного правопорушення передбачає наявність вини відповідної посадової особи. Це є необхідною умовою для притягнення його або її до адміністративної відповідальності.
Щодо виплати заробітної плати перед відпусткою, то залежно від того, що прописано в колективному договорі, її може бути виплачено або разом із відпускними, або в день видачі заробітної плати. Проте законодавство не встановлює жодних привілеїв щодо виплати заробітної плати тій категорії працівників, які йдуть у відпустку, у випадку, коли загалом працівникам на підприємстві не виплачується заробітна плата. Цей факт скоріше свідчить про те, що кошти для виплати заробітної плати є, і в такому випадку можна говорити про навмисну невиплату заробітної плати.
Також Кодексом законів про працю України встановлено обов’язок власника або уповноваженого ним органу надавати інформацію на запити профспілок, їх об’єднань. «У разі затримки виплати заробітної плати власник або уповноважений ним орган зобов’язаний на вимогу виборних профспілкових органів надати письмовий дозвіл на отримання в банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації чи отримати таку інформацію в банках і надати її профспілковому органу. У разі відмови власника або уповноваженого ним органу надати таку інформацію чи дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до суду.»

Cпеціальні проекти