Права людини в Україні – 2004. Доповідь правозахисних організацій - книга у PDF форматі

У книзі розглядається стан з правами людини в Україні у 2004 р., досліджений різними право-захисними неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. Кожен розділ містить перелік та аналіз порушень того чи іншого права у 2004 році. У доповіді також аналізується чинне законодав-ство, що сприяє порушенням прав і свобод, а також законопроектів, що можуть змінити ситуацію. За підсумками дослідження надаються рекомендації для усунення порушень прав людини та основ-них свобод та покращення ситуації в цілому. pdf-file (4236.005 kb)

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

ВСТУП. ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНІ СВОБОДИ В УКРАЇНІ (1989 – 2004)

I. ПРАВА ЛЮДИНИ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

II. ПРАВО НА ЖИТТЯ

IV. ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ

V. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

VI. ПРАВО НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ (ПРИВАТНІСТЬ)

VII. ПРАВО НА СВОБОДУ СОВІСТІ, РЕЛІГІЇ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ

VIII. ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

IX. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ

X. СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ В УКРАЇНІ

XI. СВОБОДА ОБ’ЄДНАНЬ (АСОЦІАЦІЙ)

XII. ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

XIII. ПРОБЛЕМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ

XV. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРАВА

XVI. ПРАВО ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ

XVII. ПРАВА ЖІНОК

XVIII. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ СІМЕЙНОГО ТИПУ

XIX. БОРОТЬБА З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

XX. ПРАВА БІЖЕНЦІВ ТА ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ

XXI. ПРАВА В’ЯЗНІВ

XXII. ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (ОКРЕМІ АСПЕКТИ)

XXIII. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ТА ХВОРИХ НА СНІД ТА ТУБЕРКУЛЬОЗ

C