Права людини в Україні 2013. Доповіді правозахисних організацій

Ця доповідь присвячена стану з правами людини і основними свободами в Україні в 2013 році. Завантажити (pdf-file)

ВІД УКЛАДАЧІВ

Загальний огляд стану з правами людини в Україні в 2013 р

Політичні переслідування

Служба безпеки України та права людини

МВС УКРАЇНИ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС У 2013: СПОДІВАННЯ VS РЕАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

1. Право на життя

2. Захист від катувань та інших видів поганого поводження

3. Право на свободу

4. Право на справедливий суд: некримінальні аспекти

5. Право на приватність

6. Свобода думки, совісті та релігії

7. Свобода вираження поглядів

8. Свобода мирних зібрань

9. Свобода об’єднань (асоціацій)

10. Свобода пересування та вибору місця проживання

11. Захист від дискримінації

12. Огляд дотримання прав громадян на вільні вибори та участь у референдумах

13. Право власності

14. Соціально-економічні права

15. Право на працю

16. Право на охорону здоров’я

17. Судовий захист права на охорону здоров’я

18. Права людей з інвалідністю

19. Екологічні права

20. Права жінок та ґендерна рівність

21. Права дитини

22. Ґендерна дискримінація та насильство щодо жінок

23. Торгівля людьми та порушення прав людини

24. Права іноземців

25. Права військовослужбовців

26. Права в’язнів

C