Права людини в Україні 2014. Доповідь правозахисних організацій

Ця доповідь присвячена стану з правами людини і основними свободами в Україні в 2014 році. Завантажити

ВІД УКЛАДАЧІВ

Права людини в Україні в березні–листопаді 2014 р.: основні тенденції

ПОДІЇ ЄВРОМАЙДАНУ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

СИТУАЦІЯ В АР КРИМ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

Оцінка подій в зоні АТО з позицій прав людини

Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб

УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС У 2014 РОЦІ

МВС України та права людини

I. ПРАВО НА ЖИТТЯ, ЗАХИСТ ВІД КАТУВАНЬ

II. Право на свободу: правові підстави та практика затримання особи

III. Право на доступ до публічної інформації

IV. Право на справедливий суд: окремі аспекти

V. Свобода об’єднань (асоціацій)

VI. Право на приватність

VII. Свобода думки, совісті та релігії

VIII. Захист від дискримінації

IX. Огляд дотримання права на вільні вибори та участь у референдумах у 2014 році

X. Право власності

XI. Соціально-економічні права

XII. Право на працю

XIII. Дотримання прав людини в галузі охорони здоров’я

XIV. Дотримання права на здоров’я представників вразливих груп

XV. Порушення прав людей з інвалідністю

XVI. Права дитини

XVII. Права іноземців та осіб без громадянства в Україні

XVIII. Права військовослужбовців

XIX. Права в’язнів

C