Права людини в Україні – 2005. Доповідь правозахисних організацій - книга у PDF форматі

У книзі розглядається стан з правами людини в Україні у 2005 р., досліджений різними правозахисними неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. У першій частині подається загальна оцінка державної політики в сфері прав людини в 2005 році. Кожен розділ другої частини книги містить перелік та аналіз порушень того чи іншого права у 2005 році. У доповіді також аналізується чинне законодавство, що сприяє порушенням прав і свобод, а також законопроекти, що можуть змінити ситуацію. За підсумками дослідження надаються рекомендації для усунення порушень прав людини та основних свобод та покращення ситуації в цілому. pdf-file (7674.671 kb)

ПОДЯКИ

ГРОМАДСЬКА ОЦІНКА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД. I. Право на життя

III. Право на свободу та особисту недоторканність

IV. Право на приватність

V. Свобода релігій та віросповідання

VI. Право на доступ до інформації

VII. Свобода вираження поглядів

VIII. Свобода зібрань

IX. Свобода об’єднань (асоціацій)

X. Свобода пересування та вільного вибору місця проживання

XI. Право власності

XII. Економічні та соціальні права

XIII. Стан дотримання екологічних прав громадян

XIV. Права дитини

XV. Права біженців та шукачів притулку

XVI. Дотримання прав ув’язнених в Україні

XVII. Права засуджених, хворих на туберкульоз

XVІІI. Дотримання прав людей з обмеженими фізичними можливостями

XVІX. Дотримання прав ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та заходи щодо попередження епідемії

Регіональні особливості дотримання прав і свобод в Україні

Книжка містить загальний огляд регіональних особливостей дотримання прав людини та основних свобод в Україні. Доповідь ґрунтується на інформації, зібраній УГСПЛ та місцевими правозахисними організаціями з 2004 по 2006 роки. Особливу увагу приділено дотриманню прав і свобод в Харківській, Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

C