Права людини в Україні – 2008. Доповідь правозахисних організацій

У книзі розглядається стан з правами людини в Україні у 2008 р., досліджений різними правозахисними неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. Кожен розділ книги містить перелік та аналіз порушень того чи іншого права в 2008 році. У доповіді також аналізується чинне законодавство, що сприяє порушенням прав і свобод, а також законопроекти, що можуть змінити ситуацію. За підсумками дослідження надаються рекомендації для усунення порушень прав людини та основоположних свобод і поліпшення ситуації в цілому. Завантажити одним PDF-файлом

ВІД УКЛАДАЧІВ

Загальний огляд порушень прав людини і основоположних свобод

1. Право на життя

2. Захист від катувань та інших видів поганого поводження

3. Право на свободу та особисту недоторканність

4. Право на справедливий суд

5. Право на приватність

6. Свобода думки, совісті та релігії

7. Право на доступ до інформації

8. Свобода вираження поглядів

9. Свобода мирних зібрань

10. Свобода об’єднань (асоціацій)

11. Свобода пересування та вибору місця проживання

12. Деякі аспекти права на захист від дискримінації та боротьби з расизмом і ксенофобією

13. Право власності

14. Соціально-економічні права

15. Право на працю

16. Екологічні права

17. Насильство в сім’ї як порушення прав людини

18. Торгівля людьми як сучасна форма рабства

19. Права біженців та шукачів притулку

20. Права жінок та ґендерна рівність

21. Права в’язнів

C