Права людини в Україні 2009 – 2010. Доповіді правозахисних організацій

Ця доповідь присвячена стану з правами людини і основними свободами в Україні в 2009-2010 роках. Вона складається з двох частин — «Громадська оцінка державної політики у сфері прав людини» та «Дотримання прав людини і основоположних свобод». Обидві частини значно розширені порівняльно з попередніми доповідями в 2004-2008 рр. Скачати доповіді одним файлом

ВІД УКЛАДАЧІВ

Загальний огляд стану з правами людини та основоположними свободами в 2009-2010 рр

МВС та права людини

Підприємницький Майдан

Політичні переслідування

КОНСТИТУЦІЙНА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ ТА КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ – 2009-2010 рр

I. Право на життя

II. Захист від катувань та інших видів поганого поводження

III. Право на свободу та особисту недоторканність

IV. Право на справедливий суд

V. Право на приватність (недоторканність приватного та сімейного життя)

VI. Розділ Свобода думки, совісті та релігії

VII. Право на доступ до інформації

VIII. Свобода вираження поглядів

IX. Свобода мирних зібрань

X. Свобода об’єднань (асоціацій)

XI. Свобода пересування та вибору місця проживання

XII. Захист від дискримінації, расизму та ксенофобії

XIII. Право громадян на вільні вибори та участь у референдумах

XIV. Право власності

XV. Соціально-економічні права

XVI. Право на працю

XVII. Право людини на охорону здоров’я і медичну допомогу

XVIII. Права людей, що живуть з ВІЛ/СНІД

XIX. Екологічні права

XX. Проблеми насильства в сім’ї

XXI. Торгівля людьми як порушення прав людини

XXII. Захист прав іноземців, біженців та шукачів притулку

XXIII. Права жінок та ґендерна рівність

XXIV. Проблемні питання дотримання прав дитини в Україні

XXV. Права військовослужбовців

ХХVI. Права в’язнів

C