Права людини в Україні 2011. Доповіді правозахисних організацій

У книзі розглядається стан з правами людини в Україні у 2011 р., досліджений різними правозахисними неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. Кожен розділ книги містить перелік та аналіз порушень того чи іншого права в 2011 році. У доповіді також аналізується чинне законодавство, що сприяє порушенням прав і свобод, а також законопроекти, що можуть змінити ситуацію. За підсумками дослідження надаються рекомендації для усунення порушень прав людини та основоположних свобод і поліпшення ситуації в цілому. Скачати доповіді одним файлом

ВІД УКЛАДАЧІВ

Загальний огляд стану з правами людини та основоположними свободами в 2011 рр.

Громадська оцінка державної політики в сфері прав людини

Права людини в Україні 2011. ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ: 2011 — ПОЧАТОК 2012 року. ПОТОЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

Права людини в Україні 2011. I. ПРАВО НА ЖИТТЯ

Права людини в Україні 2011. II. ЗАХИСТ ВІД КАТУВАНЬ ТА ІНШИХ ВИДІВ ПОГАНОГО ПОВОДЖЕННЯ

Права людини в Україні 2011. III. ПРАВО НА СВОБОДУ

Права людини в Україні 2011. IV. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

Права людини в Україні 2011. V. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД (Порушення прав громадян при видачі судових наказів за заявами підприємств всіх форм власності, що надають житлово-комунальні послуги)

Права людини в Україні 2011. VI. ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ

Права людини в Україні 2011. VII. СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ

Права людини в Україні 2011. VIII. ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

Права людини в Україні 2011. IX. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ

Права людини в Україні 2011. X. СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ

Права людини в Україні 2011. XI. СВОБОДА ОБ’ЄДНАНЬ (АСОЦІАЦІЙ)

Права людини в Україні 2011. XII. СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВИБОРУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

Права людини в Україні 2011. XIII. ЗАХИСТ ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ, РАСИЗМУ ТА КСЕНОФОБІЇ

Права людини в Україні 2011. XIV. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ВІЛЬНИХ ТА ЧЕСНИХ ВИБОРАХ ТА РЕФЕРЕНДУМАХ У 2011

Права людини в Україні 2011. XV. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Права людини в Україні 2011. XVI. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА

Права людини в Україні 2011. XVII. ПРАВО НА ПРАЦЮ

Права людини в Україні 2011. XVIII. ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

Права людини в Україні 2011. XIX. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА

Права людини в Україні 2011. XX. ПРАВА ЖІНОК: ЧИ ПОМІЧАЄ СУСПІЛЬСТВО ЇХ ПОРУШЕННЯ

Права людини в Україні 2011. XXI. ПРАВА ДИТИНИ

Права людини в Україні 2011. XXII. НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї — ЯК ВИЯВ ҐЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Права людини в Україні 2011. XXIII. ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ — ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Права людини в Україні 2011. XXIV. ПРАВА ІММІГРАНТІВ В УКРАЇНІ

Права людини в Україні 2011. XXV. ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Права людини в Україні 2011. XXVI. ПРАВА В’ЯЗНІВ

C