Права людини в Україні 2012. Доповіді правозахисних організацій

Ця доповідь присвячена стану з правами людини і основними свободами в Україні в 2012 році. Вона складається з двох частин — «Громадська оцінка державної політики у сфері прав людини» та «Дотримання прав людини і основоположних свобод». Українська Гельсінкська спілка з прав людини (УГСПЛ) та Харківська правозахисна група (ХПГ) висловлюють щиру подяку за всебічну допомогу у створенні цієї доповіді. Завантажити (pdf-file)

ВІД УКЛАДАЧІВ

ГРОМАДСЬКА ОЦІНКА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СТАНУ З ПРАВАМИ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ В 2012 р.

2. ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

3. ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

4. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ У 2012 РОЦІ

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

1. ПРАВО НА ЖИТТЯ

2. ЗАХИСТ ВІД КАТУВАНЬ ТА ІНШИХ ВИДІВ ПОГАНОГО ПОВОДЖЕННЯ

3. ПРАВО НА СВОБОДУ

4. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

5. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

6. ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ

7. СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ

8. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ

9. ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

10. ПРОТИЗАКОННЕ ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН ДО ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ МІСТ

11. СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ

12. СВОБОДА ОБ’ЄДНАНЬ (АСОЦІАЦІЙ)

13. СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВИБОРУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

14. ВРАЗЛИВІ ГРУПИ ЯК ОБ’ЄКТ ДИСКРИМІНАЦІЇ, РАСИЗМУ, КСЕНОФОБІЇ ТА ЗЛОЧИНІВ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ

15. ПРАВО ГРОМАДЯН НА ВІЛЬНІ ВИБОРИ ТА УЧАСТЬ У РЕФЕРЕНДУМАХ

16. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

17. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРАВА

18. ПРАВО НА ПРАЦЮ

19. ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я (ДЕЯКІ АСПЕКТИ)

20. ПРАВА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

21. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА

22. ПРАВА ЖІНОК ТА ҐЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ

23. ПРАВА ДІТЕЙ

24. НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЖІНОК ТА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

25. ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

26. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ІНОЗЕМЦІВ

27. ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

28. ПРАВА В’ЯЗНІВ

C