17.02.2009

Виконання рішень Європейського суду з прав людини в 232 справах проти України щодо невиконання або тривалого виконання рішень національних судів, винесених проти держави та підпорядкованих їй суб’єктів, а також щодо відсутності ефективного засобу юридичного захисту

Промiжна Резолюцiя CM/ResDH(2008)

17.02.2009

Невиконання рішень національних судів у державах-членах: заходи загального характеру, покликані забезпечити виконання рішень Європейського суду

Меморандум підготовлений Департаментом виконання рішень Європейського суду з прав людини (застосування статті 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)

15.02.2007

Рекомендація N R (2000) Комітету міністрів державам-членам щодо повторного розгляду або поновлення провадження у певних справах на національному рівні після прийняття рішень Європейським судом з прав людини

26.10.2006

Резолюція ResDH(2002)3 стосовно виконання рішення Європейського суду від 3 травня 2001 року в справі Кайсин та інші проти України (англійською)

28.08.2006

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права засуджених і осіб, які тримаються під вартою, на листування з питань, пов’язаних з порушенням прав людини" від 1 грудня 2005 року

28.08.2006

Лист Верховного Суду України від 25.01.2006 р. N 1-5/45 "Щодо розумних строків розгляду справ"

28.08.2006

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 784 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"

28.08.2006

Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" 23 лютого 2006 року

16.07.2006

Виконання рішень Європейського суду з прав людини

02.03.2004

Проміжна резолюція ResDH(2004)14 стосовно судового рішення Європейського суду з прав людини від 25 липня 2002 року (остаточне від 6 листопада 2002 року) в справі „Совтрансавто-Холдинг” проти України

C