23.11.2010

Адаптований текст окремих статей Європейської конвенції з прав людини та протоколів до неї

Цей документ підготовлено Директоратом Інформації Ради Європи. Цей адаптований текст використовується лише як навчальний матеріал за аналогічним прикладом адаптованого тексту Загальної декларації прав людини, що був виданий “Міжнародною Амністією” спільно з іншими організаціями. Чинні у правовому відношенні тексти містяться лише в офіційних виданнях Конвенції про захист прав людини та основних свобод і протоколів до неї.

28.08.2006

Регламент Європейського суду з прав людини

Редакція Регламенту Суду містить поправки, прийняті на пленарному засіданні Суду 7 липня 2003 року, які набрали чинності 1 листопада 2003 року. Слід зазначити, що загальний перегляд Регламенту у світлі практики Суду, яка постійно розвивається, є безперервним процесом, а отже, подальші поправки можуть бути внесені вже найближчим часом. Нова версія Регламенту суду, що набула чинності з 1 червня 2010 року доступна тільки англійською мовою тут: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/Other+texts/Rules+of+Court

28.08.2006

Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини

21.08.2006

РЕКОМЕНДАЦІЯ N R (2000) Комітету міністрів державам-членам щодо повторного розгляду або поновлення провадження у певних справах на національному рівні після прийняття рішень Європейським судом з прав людини

16.05.2004

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод з поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу 11 з Протоколами 1, 4, 6, 7, 12, 13 та 14

Міністерство юстиції у співпраці з Міністерством закордонних справ підготували новий український офіційний переклад Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та усіх протоколів до неї. Попередній переклад Конвенції і протоколів не повністю відповідав автентичним текстам англійською та французькою мовами. Статус офіційного новому перекладу було надано Міністерством закордонних справ 27 січня 2006 року. 9 лютого 2006 року Верховна Рада України схвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» №3436-IV, який був підписаний Президентом 27 лютого. Цим Законом внесено зміни до законів про ратифікацію Конвенції та протоколів до неї з тим, щоб змінити назву Конвенції, що згадується в текстах цих законів, на нову – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Текст Конвенції у форматі PDF: UKR_CONV.pdf

15.05.2004

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol No. 11 with Protocol Nos. 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13 and 14

Офіційний текст Європейської Конвенції зі змінами та доповненнями на англійській мові. Текст доступний англійською мовою у форматі PDF: ENG_CONV.pdf

11.05.2004

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole no 11 accompagnée du Protocole additionnel et des Protocoles nos 4, 6, 7, 12 et 13

Офіційний текст Європейської Конвенції зі змінами та доповненнями на французькій мові. Текст доступний англійською мовою у форматі PDF: FRA_Conven.pdf

C