Сфера впливу програми

 

У суспільстві немає достатнього розуміння прав людини. Низький рівень поінформованості громадськості про права людини та основні свободи, та механізми їх захисту, створює ситуацію в якій навіть активність громадян, спрямована на представлення та захист громадських інтересів, часто залишається марною.

Можна виокремити декілька складових, що конкретизують цю проблему.

Перша складова полягає у існуючій практиці підміни змісту розуміння прав людини. Все частіше права людини використовуються, як політичний інструмент, як магічне словосполучення, що допомагає прикрити брак мови чи чогось іншого в політичних дискусіях.
Друга складова полягає у відсутності чіткої безперервної публічної (офіційної) системи у навчанні правам людини. Хоча й держава звітує про те, що в Україні створена система правової освіти з 1 по 11 клас, зокрема, в інформації на перелік запитань Комітету ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження або покарання до 5-ї періодичної доповіді України про виконання Конвенції проти катувань . Однак, по-перше – освіта у галузі прав людини не є цілком ідентичною правовій освіті, по-друге – уже не перший рік поспіль піднімається питання про недоліки, викликані змістом програми предмету «Правознавство» у 9 класі, по-третє, більшість предметів пов’язаних з навчанням правам людини пропонуються у варіативній частині (тобто, є курсами за вибором) і враховуючи перевантаженість шкільних програм, у більшості випадків залишаються без уваги, по-четверте, залишається низьким рівень підготовки педагогів, стосовно навчання правам людини.

Третя складова, це недостатність спеціалістів, які здатні ефективно і якісно використовувати просвітницькі інструменти з метою захисту та підтримки прав людини.

Четверта складова, нестача практичних спеціалізованих навчальних програм для недержавних організацій, що навчали б ефективно користуватися інструментами захисту прав людини (наприклад, проводити моніторинг, організовувати публічні громадські акції, готувати інформаційні кампанії, планувати стратегічну судову тяжбу і т.п.).

Сьогодні існують недержавні організації в Україні, що у своїй діяльності проводять різноманітні заходи з навчання правам людини, існує певний український методичний досвід, доступними є матеріали щодо навчання правам людини Ради Європи, ООН.