2010 рік

strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /srv/www/edu/html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 
21.10.2010
Оцінка стану освіти в галузі прав людини: відсутня система підготовки вчителів; освіта з прав людини практично відсутня ( обмежена в курсі етики , правознавства, громадянської освіти); перевантаження теорією; державні органи чинять прихований супротив, бажаючи монополізувати владу; відсутність навчальних програм; відсутність механізму учнівського самоврядування; інертність вчителів; хибні уявлення про права людини....
21.10.2010
Навчання правам людини у вузах може вестися як через формальну освіту, так і через неформальну. В останньому випадку це має бути ініціатива громадських організацій або студентської спільноти. Наступні рекомендації будуть містити пропозиції саме до формальної освіти. Викладання прав людини має вестися у вигляді базового курсу для всіх спеціальностей у вигляді окремого блоку у курсі «Введення до фаху», такий курс має говорити про базові принципи прав людини й цінності. Для спеціальностей, які пов’язані із роботою з людьми (міліціонери, лікарі, судді, тощо), потрібен окремий курс, орієнтований на спеціальність, із переліком основних обов’язків по дотриманню прав людини. Викладання прав людини має поєднувати різні форми навчання, зокрема, дистанційні, інтерактивні методики, рольові ігри, практичні вправи. Підхід до освіти з прав людини має бути цінностно орієнтованим.
21.10.2010
На секции были представлены и обсуждались результаты работы по трехстороннему проекту «Действия в защиту детей групп риска: опыт Польши, Германии и Украины», который был задуман как первый, вступительный этап комплексной совместной работы экспертов разных стран, направленной на содействие построению в Украине эффективной системы обеспечения прав детей групп риска (дети в конфликте с законом, дети улицы, социальные сироты). Данный проект стал компонентом плана действий второго этапа всеукраинской образовательной программы «Понимаем права человека», администрировался Правозащитным центром «Поступ» в партнерстве с Хельсинкским Фондом по Правам Человека (Варшава, Польша) и «Немецко-Русским Обменом» (Берлин, Германия), при поддержке локальных украинских партнеров. Проект финансировался в рамках программы «Партнерство общественных инициатив» Фонда им. Стефана Батория, Фонда Роберта Боша и Фондом Польско-Украинского Сотрудничества.
21.10.2010
Яка ситуація зараз? Відсутність системи в інформуванні та навчанні правам людини як самих людей з інвалідністю так і представників державних структур, які працюють з даною цільовою аудиторією; стихійне інформування з ПЛ з ініціативи НГО, Національної Асамблеї інвалідів владних структур (введення в інваріативну складову навчальної програми ВУЗів програм та спецкурсів з ПЛ, ПІ, уроки толерантності в ЗНЗ); недотримання основних принципів Конвенції з прав людини, Конвенції з прав інвалідів; відсутність уваги та зацікавленості владних структур до проблем дотримання прав людей з інвалідністю; недостатня інформованість інвалідів про систему захисту їх прав; державні органи чинять прихований супротив, бажаючи монополізувати владу; інертність людей з інвалідністю, керівників НГО інвалідів...
21.10.2010
Секцією напрацьовано низку рекомендацій органам публічної влади України та недержавним інституціям: Провести Слухання у Комітеті ВР (профільному з освіти) на тему «Освітня політика в області прав людини в правоохоронних органах». Комітету ВР (профільному з освіти) створити Робочу групу з організації розробки програми освіти з прав людини для правоохоронних органів та інше...
21.10.2010
К сожалению, бесправное положение основной массы учителей (это проявляется, например, в регулярном использовании их в качестве «админресурса») и чрезмерно авторитарные методы управления в системе образования являются серьезными препятствиями для эффективного распространения уже имеющегося опыта в обучении ПЧ. В итоге примеры успешной работы остаются маленькими островками в море псевдо-обучения, фальшивость которого очевидна даже детям. Как нельзя только рассказывать о математике или о физкультуре, так недостаточно только говорить о правах человека.
21.10.2010
К сожалению, бесправное положение основной массы учителей (это проявляется, например, в регулярном использовании их в качестве «админресурса») и чрезмерно авторитарные методы управления в системе образования являются серьезными препятствиями для эффективного распространения уже имеющегося опыта в обучении ПЧ. В итоге примеры успешной работы остаются маленькими островками в море псевдо-обучения, фальшивость которого очевидна даже детям. Как нельзя только рассказывать о математике или о физкультуре, так недостаточно только говорить о правах человека.
21.10.2010
Якщо хтось вважає, що знають, то він помиляється. Тому, що знати скільки дозволено побачень на рік, чи скільки потрібно відбути строку від загального терміну покарання, щоб мати можливість звільнитися умовно-достроково, або що кожний засуджений має право обирати чиновників в вищі органи державної влади, при цьому сам не може бути обраним в ці самі органи доки судимість його не знята і не погашена, в спосіб встановлений законом, цього замало. Бо в більшості своїй засудженні не володіють елементарними знаннями як в правовий спосіб ефективно вирішити свої проблеми, а також захистити себе від злочинних зазіхань з боку представників влади.
21.10.2010
Освіта в галузі прав людини досі зазвичай сприймається як суто просвітництво, що не має чітко визначених результатів, які впливають на проблему дотримання прав людини. Проте інноваційні підходи до освітнього процесу, що напряму пов’язують його з безпосереднім комплексом дій, використання підходів, що ґрунтуються на педагогіці дії, сприйняття освітніх компонентів, як невід’ємних складових громадянських кампаній на захист та підтримку прав людини є надзвичайно необхідними сьогодні і такими, що об’єднують навколо проблем пов’язаних з дотриманням прав людини широкі кола громадськості, здатні робити дії ефективнішими та такими, що впливають на безпосередні зміни. І хоча результати освітніх дій, з одного боку потребують більше часу для того щоб пов’язати їх результати з безпосереднім впливом на проблему, з іншого дають більш сталий ефект і стійкий зв’язок з довгостроковими перспективами. Це є надзвичайно необхідним в умовах не тільки і не стільки великої кількості проблем пов’язаних з дотриманням прав людини в Україні, але й в першу чергу – того факту, що коло активістів та організацій, зусилля яких спрямовані на підтримку та захист прав людини залишається досить вузьким, а підтримка і розуміння цих проблем з боку громадськості недостатньою.
20.10.2010
Держава Україна досі не має національного плану навчання правам людини в системі середньої освіти, який вона зобов’язалася розробити й виконувати в рамках Всесвітньої програми освіти в галузі прав людини. Програму було ініційовано Організацією Об’єднаних Націй, а термін подання такого плану вже минув, і зараз відбуваються процеси розробки подібного плану в системі вищої освіти.