Матеріали Конференції: Доповідь координатора програми "Розуміємо права людини" Сергія Бурова

 

 І. Сфера впливу та цілі

Що і чому потребує змін …

Права человека могут быть реализованы тогда,

когда люди информированы о своих правах и знают, как их использовать.

Поэтому образование в области прав человека имеет

важнейшее значение для эффективного выполнения

установленных стандартов.

И хотя это было заявлено 60 лет тому назад,

 когда была принята Всемирная декларация прав человека,

 мы по-прежнему еще не добились того,

чтобы люди знали о своих правах и понимали,

как требовать, чтобы эти права соблюдались.

Томас Хаммарберг[1]

A.  Актуальність

Освіта в галузі прав людини досі зазвичай сприймається як суто просвітництво, що не має чітко визначених результатів, які впливають на проблему дотримання прав людини. Проте інноваційні підходи до освітнього процесу, що напряму пов’язують його з безпосереднім комплексом дій, використання підходів, що ґрунтуються на педагогіці дії, сприйняття освітніх компонентів, як невід’ємних складових громадянських кампаній на захист та підтримку прав людини є надзвичайно необхідними сьогодні і такими, що об’єднують навколо проблем пов’язаних з дотриманням прав людини широкі кола громадськості, здатні робити дії ефективнішими та такими, що впливають на безпосередні зміни. І хоча результати освітніх дій, з одного боку потребують більше часу для того щоб пов’язати їх результати з безпосереднім впливом на проблему, з іншого дають більш сталий ефект і стійкий зв’язок з довгостроковими перспективами. Це є надзвичайно необхідним в умовах не тільки і не стільки великої кількості проблем пов’язаних з дотриманням прав людини в Україні, але й в першу чергу – того факту, що коло активістів та організацій, зусилля яких спрямовані на підтримку та захист прав людини залишається досить вузьким, а підтримка і розуміння цих проблем з боку громадськості недостатньою.

Розуміючи, що проблеми дотримання прав людини далеко не завжди швидко й однозначно підтримувались більшістю суспільства, досвід майже трирічної роботи Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» показує дієвість освітніх дій навіть за такий короткий період. Ініціативи учасників навчальних курсів, що відбуваються в рамках програми виходять далеко за межі навчального процесу. Компетентності, отримані під час навчання перетворюються у безпосередні досить результативні дії. Велика кількість невеликих за масштабом дій створюють єдину потужну спільноту. Стає більше людей здатних мислити критично. Створюється простір для дискусії. Розширюється коло людей, готових відстоювати та захищати права людини.

У даний час спостерігається досить стрімкий розвиток неформальної та неофіційної освіти в сфері прав людини в Україні. Зокрема, велику роль в цьому процесі відіграє діяльність в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини», яка поступово перетворюється в об’єднуючий рух активістів громадянського суспільства і своєю результативністю та довгостроковими перспективами сягає за межі суто навчальних активностей. У той же час гостро відчувається необхідність у долучені ще більш широкого кола громадськості до визначення потреб суспільства у цьому напрямку, нових підходів та інноваційних ідей. Результативність неформальної освіти напряму залежить від відкритості її подвижників та якомога повнішого сприйняття реалістичної оцінки, незаангажованого погляду та нових у повному розумінні зазвичай неформальних ідей. Підхід, що ґрунтується на таких принципах дає змогу забезпечити «живий» та природній розвиток освіти в галузі прав людини.

B.  Існуюча ситуація

Стосовно розвитку формальної освіти в галузі прав людини поки що нажаль існує проблема не сприйняття або не достатнього розуміння необхідності забезпечення безперервності такого процесу, можливостей інтеграції навчання правам людини до існуючих в системі середньої та вищої освіти дисциплін та програм, змін у підходах до навчання та зміни на рівні визначення принципів на яких будуються державні стандарти. Наприклад, програми державні стандарти щодо вивчення суспільних дисциплін спираючись на вивченні різного роду суспільних відносин, зокрема таких як «Людина - людина», людина – природа», «людина – суспільство» не визначають своїм предметом відносини «людина – держава» і не охоплюють підходи формування поваги до загальнолюдських цінностей та їх захисту крізь призму прав людини та використання механізмів захисту прав людини. Крім того, рівень підготовки кадрів в системі формальної освіти та рівень навчальних матеріалів досить часто зводить до викривленого розуміння прав людини та демократичних процесів.

Держава Україна досі не має національного плану навчання правам людини в системі середньої освіти, який вона зобов’язалась розробити й виконувати в рамках Всесвітньої програми освіти в галузі прав людини, ініційованій декількома міжнародними міждержавними організаціями – таким як ООН, Рада Європи, БДІПЧ ОБСЄ та інші. Більше того, суттєве гальмування цього процесу з боку України підкреслює той факт, що Всесвітня програма освіти в галузі прав людини вступила вже в другий свій етап, що охоплює вищу освіту. Окремі кроки держави, що здійснюються у цьому напрямку й у сфері середньої, й у сфері вищої освіти не мають системного й зваженого характеру й не враховують позицію та потреби громадянського суспільства. Це дозволяє використовувати права людини в якості політичного інструменту, нівелюючи справжній зміст та силу цього феномену сучасності.       

C.  Основні проблемні позиції, на які є необхідним вплив громадськості 

§  Низький рівень поінформованості громадськості про права людини та основні свободи, механізми їх захисту, створює ситуацію, в якій навіть активність громадян, спрямована на представлення та захист громадських інтересів, часто залишається марною.

§  Існування практики підміни змісту розуміння прав людини, що нажаль дозволяє використовувати права людини, як політичний інструмент і таким чином маніпулювати громадською дукою під час політичних дискусій.

§  Відсутність офіційної моделі системи безперервної освіти у галузі прав людини.

§  Брак спеціалістів, здатних ефективно використовувати освітні дії з метою захисту та підтримки прав людини.

§  Існування потреби у практичних спеціалізованих навчальних програмах з прав людини для активістів недержавних організацій.

D.  Цілі Програми

Місія

Розвиток культури прав людини в Україні.

 

Під культурою прав людини ми передусім розуміємо а) активну громадянську позицію та спроможність кожної особи домагатись дотримання прав людини закріплених у Міжнародних договірних документах та Конституції, б) розуміння агентами держави відповідальності і важливості власної ролі у забезпечені прав людини, практичне дотримання тих меж посадових повноважень і обов’язків, які визначають права людини.    

Стратегічна мета

Розвиток неофіційної[2] і неформальної моделі освіти, та вплив на формальну освіту в сфері прав людини.  

 

Для розвитку формальної системи освіти програма пропонує найкращій досвід, участь у розробці державних концепцій, створення системи громадського моніторингу за виконаннями програм державою.

Освітні завдання програми

Формування компетентностей щодо розуміння прав людини, демократичних цінностей, механізмів їх захисту та підтримки, шляхів міжкультурного порозуміння та мирного вирішення конфліктів серед суспільно-активної молоді, активістів недержавних організацій, журналістів, окремих груп агентів держави (працівників правоохоронних органів, системи освіти і т.п.)

 

Освітні завдання конкретизуються в залежності від цільової групи, представники якої є учасниками навчального процесу. 

ІІ. Від навчання до дії

 

Результат навчання - результативні дії на захист та підтримку прав людини[3]

 

Освіта є дією на підтримку та захист прав людини, якщо

дидактика

стає на варту відстоювання прав людини,

адже навчальний процес дозволяє:

Знати –

що таке права людини, які існують механізми їх захисту

і як кожен може відстоювати та захищати права людини;

Вміти

помічати проблеми, пов’язані з дотриманням прав людини

і вміти ефективно діяти для вирішення цих проблем;

Володіти практичними навиками,

які дозволяють небайдужість до проблем пов’язаних

з дотриманням прав людини, ініціативність та активність зробити такими,

що досягають наміченого результату і змінюють ситуацію на краще;

сформувати власну позицію

стосовно актуальних питань дотримання прав людини,

що ґрунтується на знаннях та досвіді і дає підстави

діяти свідомо, Поважаючи й рахуючи інші погляди[4].  

 

«Тридцять друге травня»

Таку назву мав третій нічний фестиваль соціальних юнацьких фільмів, присвячених Дню захисту дітей, що відбувся у Луганську. Ініціатори залучили кінематографістів, щоб привернути увагу громадськості до порушень прав дитини та механізмів їх захисту; залучити молодь до дій громадських організацій у сфері захисту прав дитини, привернути увагу громадськості до проблем дітей-біженців та дітей, що шукають притулку, в Україні. 

Всеукраїнська акція вшанування жертв Української міліції

Напередодні Міжнародного Дня ООН проти катувань, 25 червня активісти у Києві та ще 6-х областях України встановлювали біля керівних органів внутрішніх справ (Міністерство внутрішніх справ України, обласні управління) імпровізовані пам’ятні стели і покладали то них червоні квіти. Таким чином громадськість вшанувала жертв катувань української міліції. В акції також брали участь самі жертви катувань та їхні близькі. Учасники акції публічно передавали представникам керівного складу органів внутрішніх справ звернення з вимогами щодо належного розслідування випадків катувань. 

Судовий захист доступу людей з інвалідністю до аптек

Правові дії в рамках цього проекту – це перший крок у стратегічній содовій справі спрямовані на забезпечення вільного доступу людей з інвалідністю та представників маломобільних груп до аптек. Дії, які відбуваються у м. Дніпропетровськ, дають можливість скорися їх результатами кожній людині на території України, оскільки створюється алгоритм, включаючи розроблений шаблон позовної заяви та рекомендації щодо дій для використання активістами в інших регіонах України.  

Твої права: знай і використовуй

В результаті інформаційно-просвітницьких дій харківських активістів були розроблені інформаційні матеріали, що в доступній формі пояснюють – як діяти у разі незаконних дій з боку правоохоронних органів. В акціях під час яких розповсюджувались інформаційні матеріали брали участь жертви незаконних затримувань. Ці дії є відповіддю на хвилю подій (наприклад, вбивство Ігоря Індила у Шевченківському відділку МВС, травень 2010 року; випадки, що трапились з захисниками парку Горького в Харкові і т.п.), пов’язаних з протизаконними вчинками або бездіяльністю представників державних органів, які за своїм призначенням мають охороняти право.

На думку ініціаторів важливим є те, щоб інформація про права людини та механізми їх захисту має звучати зрозумілою для кожної людини мовою і не тільки з офіційних джерел. У цьому разі знання, що несе інформація є такою, яка може бути застосована на практиці.    

Громадська кампанія проти «комендантської години» у м. Сімферополі

Кампанія включає комплекс масових акцій та правові дії (ініціювання судової справи) із захисту прав людини, що спрямовані на скасування рішення міської ради м. Сімферополь щодо обмеження перебування підлітків на вулицях міста у вечірній час. Учасники кампанії висловлюють власну думку щодо законності та раціональності подібних обмежень чим нагадують, що мають власну позицію, яка має бути почутою.  

Всеукраїнська акція «Захисти себе сам» або жовта картка міліції від української молоді

Першого вересня – до Міжнародного дня знань молоді активісти підготували масштабну акцію. «Захисти себе сам». Організатори розцінили цю акцію, як вимушену міру – відповідь на систематичні порушення прав людини з боку співробітників української міліції. Біля стін понад 30-ти навчальних закладів активісти роздавали молодим людям жовті картки з інформацією про права людини, яких має дотримуватись працівник міліції при затриманні. Увагу молоді учасники акції привертали у різні способи – шляхом театралізованих вистав, вуличних театралізованих «уроків» та спектаклів, тематичних заходів у навчальних закладах і т.п. До акції у багатьох місцевостях долучались викладачі.     

Школа – територія прав людини

Одинадцять шкіл – учасниць першого курсу «Школа – територія прав людини» розпочали активну діяльність щодо створення атмосфери поваги до прав людини в своїх закладах. У цих навчальних закладах відбувається аналіз нормативних актів та внесення змін до них. Реформуються процедури прийняття рішень, забезпечуючи представлення у цьому всіх учасників навчально-виховного процесу. У цих школах вводяться курси за вибором та факультативні предмети що дають основу розуміння прав людини. Окремі заклади присвячують темі захисту та відстоювання прав людини тематичні заходи, влаштовують літні школи для учнів, організовують відповідну роботу з батьками та педагогічним колективом. 

Журналістика на захисті прав людини

Журналісти – учасники навчального курсу «Роль журналістики у підтримці та захисті прав людини» стають справжніми партнерами громадських активістів у відстоюванні прав людини. Використання професіоналізму слова разом із вмінням ідентифікувати проблеми пов’язані з порушенням прав людини дозволяють робити журналістські репортажі і матеріали ефективнішими і впливовішими на нагальні суспільні проблеми.  

Навчання правам людини в системах виконання покарань і правоохоронних органів

«Раніше я з підозрою та неприязню ставився до правозахисників. Тепер я своє ставлення змінив і відчуваю... що й сам стаю правозахисником!»  — це слова одного із учасників групи працівників системи виконання покарань, яка проходить навчання і бере участь у розробці спеціалізованого навчального курсу для працівників цієї системи.

Після навчальної підготовки працівники державних установ, які проходять навчання проводять пілотні заняття з персоналом виправних колоній (в системі виконання покарань) та зі студентами вищих навчальних закладів і з працівниками органів внутрішніх справ. Таким чином відбувається апробація навчальних курсів, які розробляються. 

Дії в інтересах людей з інвалідністю

У партнерстві з Національною асамблеєю інвалідів України здійснюється моніторинг дотримання прав людини в дитячих будинках інтернатах 1 – 4 профілю Міністерства праці і соціальної політики України. Учасники семінарів починають ініціювати інші дії на захист прав людини  з інвалідністю. Учасники спеціалізованого тренінгу «Стратегічні судові тяжби з дискримінації за ознакою інвалідності» працюють над розробкою стратегій правових дій. 

ІІІ. Діяльність

Другий етап плану дій програми (період 2010 – 2012 рр.)

 

Другий етап плану дій програми будується на загальних цілях програми. Основою стратегії цього етапу є посилення впливу дії програми на суспільні процеси, розвиток мережі випускників програми, створення більше можливостей для прояву активності випускників програми, залучення нових партнерів (експертів, організацій та учасників навчальних курсів) програми. 

Другий етап плану дії програми передбачає:

a)  проведення системи навчальних курсів та заходів, які вже є апробованими під час першого етапу (2008 – 2009 рр.) плану дій для представників таких цільових груп, як громадсько-активні молоді люди, активісти недержавних організацій, вчителі шкіл та викладачі ВНЗ, журналісти, активісти, які працюють в інтересах людей з інвалідністю, працівники правоохоронних органів;

b)  розробку та проведення концептуально нових довгострокових навчальних курсів, стратегія, зміст та методологія яких базуються на попередньому досвіді реалізації першого етапу плану дій програми (2008 – 2009 рр.);

c)  експертний та ресурсний супровід ініціатив молодіжних груп у сфері захисту та підтримки прав людини;

d)  розробку, пілотування та методичне оформлення навчальних курсів для агентів держави (працівників правоохоронних органів, системи виконання покарань, системи охорони здоров’я, опіки, освіти і будь-яких інших державних служб і структур);

e)  організація можливостей для дистанційного навчання;

f)   розвиток інформаційної підтримки та менеджменту програми.

Основні[5] заплановані компоненти другого  етапу плану дій програми

Базові навчальні курси

§  Школи з прав людини для молодих активістів всеукраїнського та локального рівня

§  Курс для педагогів та адміністраторів загальноосвітніх навчальних закладів «Школа – територія прав людини»

§  Школи з прав людини в інтересах людей з інвалідністю

§  Курс «Роль журналістики у захисті та підтримці прав людини»

§  Курс з прав людини для працівників пенітенціарної системи

§  Курс з прав людини для працівників правоохоронних органів

Спеціалізовані заходи

§  Тренінг «Колективні громадські дії на захист прав людини»

§  Тренінг «Моніторинг прав людини»

§  Тренінг «Освітні дії на захист прав людини»

§  Тематичні та організаційні робочі зустрічі, конференції, семінари, експертні наради

Конференція «Розвиток освіти в сфері прав людини в Україні»

Конференція є платформою для здійснення періодичної  оцінки сучасного стану освіти у сфері прав людини в Україні та вироблення рекомендацій щодо стратегій її розвитку. Учасниками конференції є громадські активісти, представники недержавних організацій та органів державної влади, діяльність яких пов’язана з освітою в сфері прав людини, педагоги, науковці, журналісти та інші спеціалісти, які працюють у цій сфері.

Конкурси

«Ініціативи активістів: Права людини».

 

Учасники конкурсу отримують експертний супровід та ресурсну підтримку своїх ініціатив спрямованих на захист та підтримку прав людини.

Мережа

§  Веб-сайт програми здійснює інформаційну підтримку активності учасників програми: www.edu.helsinki.org.ua

§  Електронна інформаційна розсилка, яка включає випускників та експертів навчальних курсів програми

§  Портал-соціальна мережа активістів правозахисного руху: www.hr-activists.net

Короткий опис основних компонентів Другого етапу плану дій

Курс «Школа – територія прав людини»

[6] і встановити безпосередній зв’язок з дією.

І. Навчальна підготовка в рамках семінару для вчителів і директорів шкіл та наступна робота на базі школи щодо розвитку підходів до організації навчально-виховного процесу у власній школі на принципах прав людини та демократії;

ІІ. Напрацювання пропозицій щодо розвитку підходів до управління школою, організації навчально-виховного процесу на принципах прав людини і демократії та вироблення таких управлінських моделей  (другий семінар);

ІІІ. Обмін досвідом з колегами з інших країн через взаємні візити.  

 

Школи з прав людини для молодих активістів всеукраїнського та локального[8] рівня

 

 

Курс з прав людини в інтересах людей з інвалідністю

Курс «Роль журналістики у захисті та підтримці прав людини»

 

§  Що таке права людини.

§  Права людини: філософській, етичний та юридичний аспекти.

§  Механізми захисту прав людини.

§  Дії на захист прав людини (з акцентом на інформаційній складовій).

§  Як готувати матеріали пов’язані з проблемами прав людини.

§  Як готувати матеріали у відповідності з правами людини.

§  Безпека діяльності журналістів.  

§  Взаємодія ЗМІ та НУО у сфері захисту та підтримки прав людини.

1.   Перший п’ятиденний семінар  Курсу

2.   Дистанційна сесія

3.   Другий п’ятиденний семінар Курсу

4.   Навчальний візит до Польщі

Тренінги «Активні дії на захист прав людини»

 

§  Наявність мотивації і планів пов’язаних з проведенням активних дій (відповідно до спеціалізації тренінгу), спрямованих на захист та підтримку прав людини;

§  Чітке уявлення проблеми, що представляє суспільний інтерес і на рішення якої має вплинути відповідна активність;

§  Визначеність мети дій, частиною яких є активні дії.

1)  конкретизація проблеми,  що представляє суспільний інтерес і на рішення якої має вплинути активність;

2)  чітке представлення змісту (теми) та мети активності, що планується.

Курс з прав людини для працівників пенітенціарної системи

 

 

I.       Розробка проекту навчального курсу, що включатиме концепцію курсу, програму, методологію, навчальні матеріали.

II.       Перший 5-дений тренінг на основі елементів проекту навчального курсу для працівників УДДПВП.

III.       Пілотування окремих елементів курсу на базі установ виконання покарань за допомогою учасників тренінгу.

IV.       Аналіз результатів апробації навчального курсу та коригування проекту навчального курсу.

V.       Другий 5-денний тренінг, що включатиме аналіз результатів пілотування.

VI.       Один або два ознайомчі візити групи або частини групи учасників підготовки та апробації курсу до інших країн (попередньо - Польща, Норвегія).

VII.       Робота над фінальною версією результатів апробації, коригування проекту навчального курсу.

VIII.       Видання систематизованої версії методичних матеріалів курсу.

 

 

Курс з прав людини для працівників правоохоронних органів

 

Ініціативи активістів: Права людини

 

Мережа

Веб-сайт програми здійснює інформаційну підтримку активності учасників програми: www.edu.helsinki.org.ua. Він створений з метою формування сталої спільноти випускників програми «Розуміємо права людини», сайт програми є зручним інформаційно-методичним центром.

За допомогою веб-сайту учасники навчальних курсів та тренінгів Пргограми та інші користувачі можуть легко знайти:

§  інформацію про заплановані навчальні заходи програми

§  інформацію про семінари та тренінги з прав людини, що проводять інші організації в Україні та за її межами

§  літературу з прав людини та методичні матеріали

§  контакти правозахисних організацій та програм, що працюють в Україні, країнах СНД та Європи…

§  потужний інструмент адміністрування конкурсів, які проводяться у рамках програми

§  платформа, за допомогою якої випускники програми мають можливість інформувати українське суспільство про свою діяльність

§  інструмент інформування зацікавленої спільноти про діяльність програми (розсилка дайджесту новин для майже 100 громадських активістів, журналістів та експертів)

§  джерело інформації для провідних інформаційних видань України – повідомлення з сайту програми використовують такі видання як «Телекритика», «Кореспондент», інформаційне агентство УНІАН тощо…

§  Електронна інформаційна розсилка, яка включає випускників та експертів навчальних курсів програми

§  Портал-соціальна мережа активістів правозахисного руху: www.hr-activists.net

Технології та методи навчання

§  Основою педагогічної концепції програми є педагогіка участі.

§  Навчальні заходи програми включають, як традиційні академічні форми навчання, так і активні та інтерактивні.    

§  Навчання зорієнтоване на особистий досвід учасників, враховує їх психологічні та фізичні особливості. У навчальних заходах програми використовується інклюзивний підхід. Люди з інвалідністю зазвичай входять до навчальних груп. Це враховується в логістиці та в методології заходів.

§  До навчального процесу інтегровані сучасні педагогічні технології, зокрема, такі як «Форум-театр», «Free to choose», використання відео, Інтернет - технологій у навчанні та інші. Окрім обов’язкових занять практикуються вечірні факультативи – «Дискусійний клуб». Основою дискусій бувають кінострічки – лауреати Міжнародного фестивалю «Дні документального кіно про права людини», навчальні фільми.

 

Освітня методологія проекту - це практика, перевірена досвідом.

Це поєднання активних та інтерактивних методів із залученням експертів для розгляду  найважливіших питань.  

Головним у методології навчання правам людини, яка використовується програмою, є принцип «навчання для дії», що передбачає розуміння учасниками важливості конкретних дій у сфері правозахисту.

В основу навчальної взаємодії покладено принцип співпраці та поетапного просування в осягненні нових знань.

Процес навчання на Школах з прав людини  - групова робота зі стимульним матеріалом (нормативна база, документи, справи Європейського Суду з Прав Людини, казуси, т.п) та експертна оцінка результатів роботи запрошуваними експертами з відповідних питань. 

Т.ч. – це поєднання академічного навчання з навчанням інтерактивним. 

Запрошувані спеціалісти – це  практики, які мають ґрунтовний досвід у різних сферах правозахисту, апелюють не лише до теорії, а й до практики, конкретних прикладів.

Дискусія – одна з  ефективних методик програми. Через використання різних форм проведення дискусії – «займи власну позицію», «шкала думок», «керована дискусія» – програма досягає розуміння того, що Права Людини мають свою еволюцію, є живим предметом людської спільноти, а сфера правозахисту – це, перш за все, дія, конкретна діяльність. 

Робота з новими цільовими групами в минулому році внесла корективи і у методику навчання. Частіше стали використовуватися ситуативне моделювання, практичні вправи.

Структурні зміни у навчальних курсах актуалізували проблему додаткового навчання між семінарами, тим самим підштовхнувши до впровадження дистанційної освіти. 

IV. Хто ми і хто нас підтримує

Статус програми та спосіб реалізації

Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини» є недержавною ініціативою.

Програма є платформою для партнерства і взаємодії усіх зацікавлених організацій та громадських активістів. 

Програма не є юридичною особою і реалізується, як довгострокова громадська кампанія, що ґрунтується на коаліційній співпраці колективних (громадських організацій) та індивідуальних (окремих осіб – спеціалістів, експертів у сфері захисту та підтримки прав людини) – партнерів. Програма реалізується через виконання проектів організацій партнерів об’єднаних спільною метою та підходами, які діють відповідно до спільного плану дій.

Дякуємо організаціям - партнерам, які у той чи інший спосіб долучаються до реалізації програми. На сьогодні таких організацій  близько тридцяти. 

Дякуємо за фінансову підтримку:

§  Міністерству закордонних справ королівства Норвегії

§  Норвезькому Гельсінському Комітету

§  Міжнародному Фонду «Відродження»

Є ще багато речей над якими треба замислюватись стосовно програми. Зокрема, як прийматимуться рішення у подальшому в рамках програми, хто вважається партнерами програми. Однак вже зараз ми хочемо подякувати тим організаціям, чиї методичні матеріали ми використовуємо, чию експертну та фінансову підтримку отримуємо.

Фінансова підтримка (основна):

§  Міністерство іноземних справ королівства Норвегія;

§  Норвезький Гельсінський Комітет;

§  Міжнародний Фонд «Відродження».

Експертна та методична підтримка:

§  Українська Гельсінська спілка з прав людини;

§  Міжнародний фонд «Відродження»;

§  ВА «Нова доба»;

§  Харківська обласна фундація «Громадська альтернатива»;

§  Херсонський фонд милосердя та здоров’я;

§  Харківська Правозахисна Група;

§  Громадська організація М’АРТ;

§  Конгрес національних громад України;

§  Правозахисний центр «Поступ»;

§  Білоруський Гельсінський комітет;

§  Громадська організація «Правова ініціатива» (Білорусь);

§  Молодіжний правозахисний рух;

§  Громадська організація М.Арт.ін-клуб;

§  Херсонська громадська організація «Нова генерація»;

§  Українська секція Міжнародної амністії;

§  Севастопольська правозахисна група;

§  Український центр вивчення історії Голокосту;

§  Східноукраїнський центр громадських ініціатив;

§  Гельсінський Фонд з Прав Людини (Варшава, Польща);

§  Сербський Гельсінський комітет;

§  Товариство «Едукатор» (Польща);

§  Кіровоградське о.в. всеукраїнської б.о. «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»;

§  Всеукраїнська молодіжна громадська організація інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії»;

§  Національна асамблея інвалідів України (Київ, Україна);

§  Громадська організація «Експертна група»;

§  Вінницька правозахисна група;

§  Громадська організація «Дебатна академія» (Київ, Україна);

§  Проект «Без кордонів», ГО «Центр Соціальна Дія»;

§  Східноукраїнський центр громадських ініціатив;

§  Інститут «Республіка»;

§  Просимо вибачення, якщо якусь організацію поки що забули вказати – виправимося! J 

 

V. Контакти 

Тел.: +38 050 383 33 42 (асистент програми) 

E-mail: rozumiemopravaludyny@gmail.com   

Детальніше про програму дивиться на офіційному сайті:

http://edu.helsinki.org.ua 

Веб-ресурс соціальної мережі: www.hr-activists.net 


 

[1] Освіта в галузі прав людини є пріоритетом - потрібно більше конкретних дій», 06/10/2008

 

[2] Використовується термінологія Всесвітньої програми освіти в сфері прав людини, - Резолюция 59/113 В Генеральной Ассамблеи о т 14 июля 2005 г., в соответствии с которой был принят

пересмотренный проект плана действий на первый этап (2005-2007 гг.) Всемирной программы образования в области прав человека (A/59/525/Rev.1).

 

[3] Приклади

 

[4] Із Доповіді за результатам виконання І етапу Плану дій(лютий 2008 – жовтень 2009) Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини».

 

[5] Список буде доповнюватись

 

[6] Раніше, проводились Школи з прав людини для вчителів.

 

[7] Може бути вчитель, соціальний педагог, працівник психологічної служби, вихователь.

 

[8] Локальні Школи передбачають територіальне обмеження у відборі учасників. 

 

[9] Такі відхилення від правил можливі у разі, якщо наприклад координатори локальної школи мають на меті здійснити підготовку чітко визначеної групи молодих людей які будуть залучені до конкретної акції, кампанії або проекту.

Автор: 
www www

20180928 xiaoou coach

20180928 xiaoou
coach canada
christian louboutin shoes
giuseppe zanotti shoes
air jordan shoes
mulberry uk
mbt
canada goose outlet store
canada goose outlet
christian louboutin shoes
jordan retro
coach outlet
canada goose jackets
nike air max 90
malone souliers
ugg boots
christian louboutin shoes
nike roshe run
kate spade
uggs outlet
soccer cleats
tods outlet online
christian louboutin shoes
longchamp outlet online
canada goose jackets
nfl jerseys
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
van cleef arpels jewelry
michael kors outlet online
cheap ugg boots
ugg outlet
pandora charms sale clearance
true religion jeans
nike shoes outlet
michael kors
true religion outlet uk
true religion outlet
kate spade sale
true religion outlet
true religion outlet
christian louboutin pas cher
ugg canada
supreme t shirts
pandora outlet
burberry outlet sale
chrome hearts online store
coach factory outlet
mizuno shoes
canada goose outlet store
christian louboutin shoes
off white clothing
kate spade handbags
mulberry handbags sale
ed hardy outlet
nike air max 1
ferragamo shoes
longchamp handbags
coach outlet online
michael kors outlet online
nfl jerseys
denver broncos jersey
toms outlet
ralph lauren femme
kate spade outlet online
true religion outlet
air jordan shoes
canada goose jackets outlet
coach outlet
converse shoes sale
ralph lauren uk
christian louboutin shoes
adidas store
swarovski outlet store
jimmy choo shoes
ugg boots clearance
michael kors outlet online
longchamp pliage
fitflops sale clearance
nike air max 90
jordan 3
ralph lauren shirts
hermes outlet store
swarovski outlet store
swarovski outlet store
coach outlet
canada goose jackets
hermes outlet store
barbour women jackets
fred perry polo
ralph lauren outlet
ralph lauren polo
cheap jordans for sale
pandora charms sale clearance
cheap ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
true religion jeans
michael kors handbags outlet
ray ban sunglasses outlet
true religion outlet store
adidas yeezy boost
ugg boots
cheap jerseys wholesale
fitflops sale clearance
nike factory store
michael kors outlet online
ralph lauren outlet
uggs outlet
uggs outlet
ferragamo shoes sale
coach factory outlet
tory burch outlet online
mulberry bags
mbt outlet
moncler jackets
oakley sunglasses wholesale
fitflops
pandora charms sale clearance
christian louboutin shoes
tory burch outlet stores
canada goose outlet store
tory burch outlet online
ralph lauren shirts
uggs outlet
ecco outlet
michael kors outlet clearance
uggs outlet
cheap ugg boots
coach outlet online
michael kors outlet online
soccer jerseys wholesale
gucci bags
toms outlet
jordan shoes
coach outlet
adidas yeezy boost
canada goose outlet store
longchamp pas cher
49ers jersey
michael kors outlet
coach outlet online
adidas shoes
polo ralph lauren shirts
ugg boots on sale
uggs outlet
mlb jerseys
true religion outlet
bottega veneta outlet online
michael kors outlet online
ugg outlet
uggs outlet
true religion outlet
burberry outlet store
coach outlet online
cartier bracelet
coach outlet store online
ralph lauren polo
vans sneakers
ralph lauren outlet
chrome hearts outlet store
michael?kors?outlet?online
nike air huarache
coach outlet online
ugg outlet
canada goose outlet store
cheap jordans
prada outlet online
louboutin outlet
coach handbags on sale
kobe bryants shoes
jordan 4
coach factory outlet
gucci outlet online
canada goose outlet store
uggs outlet
true religion outlet
coach outlet store online
ugg outlet stores
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
moncler outlet online
ugg outlet
mbt
adidas crazy
mlb jerseys
lebron shoes
burberry canada
cheap nhl jerseys
red bottoms
ugg outlet
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
off-white clothing
michael kors outlet online
miu miu shoes
undefeated shoes
chrome hearts online store
valentino shoes
true religion jeans
pandora charms sale clearance
canada goose coats
adidas nmd r1
canada goose jackets outlet
prada shoes for men
coach outlet
michael kors uk
true religion jeans sale
canada goose jackets outlet
moncler coats
lacoste polo
canada goose jackets sale
tory burch outlet online
christian louboutin shoes
snapbacks wholesale
herve leger dresses
hermes belts
cheap nba jerseys
michael kors outlet
ugg outlet
fitflops sale clearance
canada goose jackets
cheap ray ban sunglasses
ray ban sunglasses outlet
kd shoes
christian louboutin shoes
coach outlet online
mont blanc outlet
moncler jackets
swarovski jewelry
coach outlet online
ralph lauren outlet
fitflops sale clearance
golden state warriors
longchamp outlet
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose outlet store
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
kate spade sale
ferragamo outlet
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
stussy hoodie
cheap nba jerseys
ferragamo shoes
michael kors outlet online
canada goose jackets
uggs clearance
moncler coats
canada goose outlet
cheap nba jerseys
hermes birkin bag
michael kors outlet online
nike shoes outlet
canada goose outlet
nike air max 97
nhl jerseys
cheap nhl jerseys
canada goose outlet
canada goose jackets
colts jerseys
yeezy boost
cheap jordans
ray ban sunglasses outlet
coach outlet
moncler outlet online
swarovski uk
supreme t shirts
adidas wings shoes
ugg boots clearance
polo ralph lauren
canada goose outlet online
pandora charms sale clearance
ugg boots clearance
burberry outlet online
christian louboutin shoes
cheap oakley sunglasses
football shirts
coach outlet online
cheap ray ban sunglasses
ferragamo shoes
michael kors outlet online
ugg boots clearance
fitflops shoes
uggs outlet
pandora outlet
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
air force 1 shoes
marc jacobs sale
michael kors uk
ugg outlet
polo ralph lauren outlet
uggs outlet
canada goose jackets
coach outlet online
christian louboutin outlet
mcm backpacks
ugg outlet
los angeles lakers jerseys
mulberry handbags
swarovski jewellery
canada goose outlet
cheap jordan shoes
coach outlet
2018 world cup jerseys
tory burch outlet online
uggs outlet
jordan 4
cheap jordans free shipping
tory burch outlet online
coach outlet online
jordan shoes
tory burch outlet online
ravens jerseys
coach outlet
fitflops
coach outlet online
michael kors outlet
christian louboutin shoes
ugg boots clearance
mulberry bags
suicoke sandals
kobe shoes
coach outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
cheap ray ban sunglasses
polo outlet online
michael kors outlet clearance
kate spade sale
ralph lauren outlet
balenciaga shoes
kate spade handbags
michael kors outlet online
ray ban sunglasses
mbt
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin shoes
blackhawks jerseys
uggs outlet
adidas outlet online
ugg outlet
longchamp outlet store
michael kors outlet online
coach outlet store
pandora charms
nike air huarache
air jordan shoes
gucci outlet store
adidas nmd runner
christian louboutin shoes
longchamp handbags sale
michael kors wallets for women
ferragamo shoes
kate spade handbags
birkenstock shoes
mont blanc pens
michael kors outlet online
pandora charms sale clearance
light up shoes
north face outlet
coach outlet
polo outlet factory store
canada goose outlet store
kate spade handbags
mishka snapbacks
michael kors outlet online
links of london jewellery
cheap oakley sunglasses
ugg outlet
coach outlet store
canada goose jackets
polo ralph lauren shirts
louboutin shoes
canada goose jackets
ralph lauren polo
ugg outlet
cheap soccer jerseys
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren polo
jordan shoes
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
nike blazer pas cher
michael kors outlet
jordan shoes
jordan 12
supreme clothing uk
polo ralph lauren outlet
pandora outlet
air jordan shoes
kate spade outlet online
michael kors outlet clearance
wellensteyn outlet
air max 90
ralph lauren outlet
cleveland cavaliers jerseys
adidas y3 shoes
north face outlet
coach outlet
kate spade sale
michael kors outlet online
canada goose jackets
prada sunglasses for women
nobis jackets
yeezy boost 350
toms outlet
foamposite shoes
coach factory outlet
true religion jeans
coach outlet online
mulberry handbags
pandora jewelry
north face denail jacket clearance
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
canada goose outlet store
coach outlet clearance
ralph lauren polo
christian louboutin shoes
nike air max 2017
adidas outlet online
tory burch outlet online
gucci outlet online
moncler outlet store
camisetas futbol baratas
coach outlet online
polo ralph lauren
moncler outlet online
cheap jordan shoes
nike shoes outlet
uggs outlet
kate spade sale
michael kors outlet online
canada goose outlet store
tory burch outlet online
nike revolution
cheap ugg boots
salomon outlet
fitflops shoes
new york knicks
longchamp handbags
coach outlet online
asics running shoes
pandora charms sale clearance
san antonio spurs
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
ugg boots clearance
puma shoes
jordan retro
uggs outlet
jordan shoes
pandora charms
nike air max
coach handbags outlet
coach factory store
nike air force 1
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
air jordan shoes
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
uggs outlet
supra shoes sale
ugg boots clearance
mulberry uk
kobe 9 elite
under armour outlet
nike uk store
longchamp bags
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet store
polo ralph lauren
canada goose outlet store
pandora outlet
ugg boots
canada goose
birkenstock shoes
reebok shoes
michael kors bags
michael kors outlet clearance
reebok shoes
air jordan shoes
air jordan retro
true religion outlet
ferragamo shoes
michael kors canada
cheap jordan shoes
nike outlet store
true religion uk
moncler jackets
broncos jerseys
cazal outlet
mulberry handbags
pandora jewelry
michael kors outlet online
fila sneakers
canada goose jackets
canada goose coats
canada goose jackets
givenchy handbags
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
canada goose jackets outlet
michael kors outlet online
ysl outlet online
lacoste shirts
longchamp pliage
nfl jersey wholesale
gucci outlet online
cheap basketball shoes
fitflops
michael kors outlet online
cheap jerseys wholesale
manolo blahnik outlet
nike outlet online
christian louboutin outlet
nike shoes outlet
james harden shoes
pandora outlet
air max 2015
texans jerseys
bvlgari outlet
michael kors outlet
cheap jordan shoes
canada goose outlet
cheap football shirts
cheap ugg boots
cheap jordan shoes
new balance outlet
20180928

cai123 09.21 angels

cai123 09.21

angels jerseys
cheap jordan shoes
uggs outlet
cheap jordans free shipping
valentino outlet
kate spade handbags
coach outlet online
kate spade purses
air max
marlins jerseys
louboutin shoes
coach outlet online
ugg canada
orioles jerseys
burberry outlet
coach factory outlet
ugg canada
reds jerseys
ugg outlet store
coach outlet online
rangers jersey
burberry outlet store
adidas yeezy boost 350
ecco outlet
kate spade handbags
converse shoes
coach outlet online
nike shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
converse all star
supreme uk
coach factory outlet online
coach outlet store online
adidas originals
nike free 5.0
pandora outlet
kate spade outlet online
ugg outlet online
canada goose outlet store
moncler outlet online
coach factorty outlet store
canada goose outlet
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet online
timberland shoes
kate spade handbag
pandora charms
uggs outlet
michael kors handbags
pg 2 shoes
red bottoms
birkenstock outlet
pandora charms outlet
ugg outlet
kate spade handbags
canada goose outlet store
canada goose outlet
rockies jerseys
coach outlet online
nike outlet
kyrie 4
indians jerseys
ugg boots
pandora sale clearance
michael kors handbags
canada goose jackets
michael kors
adidas nmd r1
coach factory outlet online
ralph lauren outlet online
louis vuitton handbags
longchamp outlet
air max outlet
astros jerseys
michael kors outlet clearance
kate spade outlet online
coach outlet store online
reebok outlet
air max 90
michael kors outlet store
kate spade outlet online
pandora charms sale clearance
kate spade outlet
ugg outlet store
pandora jewelry outlet
birkenstock shoes outlet
coach outlet online
gucci outlet store
moncler coats
air max shoes
yeezy boost 350
nike outlet store online
uggs outlet
tory burch outlet online
adidas nmd r1
canada goose
michael kors
coach outlet store online
uggs outlet
salvatore ferragamo
canada goose
mlb jerseys wholesale
birkenstock outlet store
fitflops sale clearance
blue jays jerseys
louis vuitton outlet store
ugg outlet
birkenstock sandals
rolex replica watches
ugg boots
adidas outlet store
mariners jerseys
fitflops sale
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
air jordan retro
michael kors outlet clearance
nike air max 90
air max 95
timberland outlet
pandora charms outlet
devil rays jerseys
ralph lauren outlet online
cheap jordan shoes
yeezy shoes
christian louboutin shoes
cheap jordan shoes
pandora charms
red bottom heels
fake rolex
fitflop sandals
moncler coats
adidas yeezy boost
tory burch outlet online
birkin handbags
moncler
ugg shoes
moncler outlet store
birkenstock outlet
michael kors outlet online
michael kors canada
tiffany and co outlet
moncler outlet store
jordans
ray ban glasses
red bottom
ugg boots
air max 1
ugg boots
canadian goose
adidas shoes
coach outlet online
pandora charms outlet
adidas superstar shoes
nike cortez classic
fitflops sale
coach factorty outlet store
moncler outlet
michael kors outlet clearance
coach factory outlet online
city royals jerseys
toms shoes
cheap air jordans
coach factory outlet
coach outlet online
supreme shirts
adidas outlet online
coach outlet online
pandora charms sale clearance
philipp plein outlet
birkenstock uk
kate spade purses
mbt
dodgers jerseys
polo outlet online
canada goose outlet store
canadian goose jacket
pandora charms sale
coach factory outlet
ugg outlet
kate spade outlet online
dr martens boots
cheap nike shoes
canada goose parka
air jordans
cheap nfl jerseys wholesale
coach outlet online
ronaldo jerseys
fitflops sale
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren uk
adidas yeezy
louboutin shoes
kate spade handbags
ugg outlet online
white sox jerseys
michael kors outlet canada
christian louboutin sale
pandora charms sale
coach factory outlet online
moncler coats
cheap jordans for sale
pandora outlet
supreme clothing
kate spade outlet online
salvatore ferragamo outlet
canada goose
jimmy choo shoes
ysl handbags
coach outlet store online
ugg outlet
coach outlet store online
vans outlet
louis vuitton factory outlet
michael kors outlet online
timberland shoes
coach outlet canada
birkenstock outlet store
canada goose outlet online
longchamp outlet
mets jerseys
ralph lauren
mulberry handbags
michael kors outlet
birkenstock sale
adidas campus shoes
asics outlet
nmd adidas
coach factory outlet online
jordan shoes for sale
uggs outlet online
coach factory outlet online
nike sneakers
jordan shoes
coach factory outlet online
nike outlet store
coach factory outlet online
pandora rings
nike air max 97
ugg boots
fitflop shoes
cheap jordan shoes
north face jackets
michael kors outlet online
coach factory outlet
michael kors outlet store
michael kors outlet online
nike huarache shoes
ugg outlet
nike air max 2019
michael kors outlet clearance
pandora canada
coach outlet canada
coach factory outlet online
pandora jewelry outlet
michael kors canada
hermes outlet
kate spade outlet online
cheap jordan shoes
nike tessen
nike zoom shoes
air max
kate spade bags
supra for sale
hermes bags
ralph lauren
coach outlet store
new balance outlet store
louboutin outlet
adidas sneakers
nike shox shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet
canada goose outlet
michael kors outlet store
christian louboutin sale
cheap jordan shoes
nike outlet online
ralph lauren sale clearance uk
canada goose
dr martens
ecco shoes
padres jerseys
nike running shoes
coach factory outlet
gucci outlet online
ralph lauren sale clearance uk
rolex replica watches
uggs outlet
moncler outlet online
air more uptempo
coach factory outlet online
nike outlet
dansko shoes
ugg outlet
converse outlet
adidas stan smith
nfl jerseys
adidas outlet
michael kors outlet clearance
nike dunks
moncler jackets
pirates jerseys
christian louboutin shoes
ralph lauren uk
adidas nmd runner
columbia outlet
jimmy choo outlet
moncler outlet
tory burch outlet store
swarovski outlet
timberland outlet
basketball shoes
ugg boots outlet
swarovski crystal
pandora jewelry
ecco outlet
nike outlet store
cheap jordans
adidas outlet store
cartier watches
nike air presto
louis vuitton outlet online
coach factory outlet
braves jerseys
polo ralph lauren outlet
mulberry outlet uk
mulberry
coach factory outlet online
mlb jerseys cheap
pandora outlet store
vans outlet store
canada goose
michael kors outlet online
ysl outlet
supreme shirts
adidas yeezy shoes
canada goose jackets
kobe shoes
philipp plein
ugg boots
kate spade outlet store
pandora jewelry
cheap air jordans
fitflop uk
pandora jewelry
adidas outlet online
discount oakley sunglasses
nike cortez classic
pandora charms
coach factorty outlet online
moncler outlet
mulberry uk
coach outlet canada
fitflops uk
yeezy boost 350
polo ralph lauren outlet online
polo ralph lauren
cheap oakley sunglasses
toms outlet online
hermens
ugg outlet store
pandora charms outlet
prada shoes
adidas ultra boost
nike huarache shoes
ralph lauren uk
pandora jewelry
ugg outlet
canada goose coats
nike air max zero
kobe shoes
nike outlet store
canada goose outlet store
adidas store
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
kate spade bags
twins jerseys
christian louboutin shoes
pandora jewelry
harden vol 1
discount oakley sunglasses
canada goose jacket
longchamp
air more money
louis vuitton factory outlet
air jordan shoes
hermes bags
columbia shoes
mont blanc pens
fred perry polo shirts
ralph lauren outlet online
coach outlet online
uggs outlet
michael kors outlet store
ugg boots outlet
christian louboutin shoes
salomon outlet
hermes bag
coach factory outlet online
coach bags
kate spade handbags
coach outlet online
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
ugg sale
asics outlet store
cheap jordans
cheap air max
birkenstock shoes
fred perry outlet
supra for sale
kate spade outlet online
pandora jewelry outlet
nike free 3.0
adidas superstars
diamondbacks jerseys
new balance outlet
moncler outlet online
timberland shoes
lebron james shoes
polo ralph lauren outlet online
nike zoom
nike air max 2018
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
prada outlet online
lacoste polo shirts
christian louboutin shoes
cheap jordans
nike air max 2018
fitflops sale clearance
canada goose coats
moncler outlet store
nike shoes outlet
tiffany and co jewelry
birkenstock outlet online
ugg outlet store
oakley sunglasses outlet
polo ralph lauren outlet
pandora charms outlet
ugg boots sale
nike react shoes
rolex replica watches for sale
canada goose jackets
north face outlet store
adidas shoes
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet online
ecco shoes for women
ecco outlet
retro 11
timberland boots
ralph lauren outlet online
pandora jewelry
michael kors outlet store
coach factory outlet online
discount oakley sunglasses
timberland boots outlet
jordan shoes
coach canada
yeezy shoes
canada goose outlet
coach outlet store online clearance
ray bans
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet online
michael kors outlet
jimmy choo
louis vuitton outlet
canada goose
uggs outlet store
nfl jerseys
louboutin outlet
toms outlet store
durant shoes
michael kors outlet store
tory burch handbags
adidas outlet online
kate spade outlet online
yeezy boost 350
longchamp outlet online
canada goose coats
coach outlet store
nike outlet online
coach outlet online
coach outlet
pandora charms outlet
hermes handbags
fitflop sandals
louis vuitton outlet
ugg outlet online
nike shoes
coach outlet online
louis vuitton outlet online
canada goose jackets
air max 87
salvatore ferragamo shoes
dr martens boots
pandora charms
cheap ray ban sunglasses
skechers outlet
ralph lauren sale
fendi handbags
yeezy shoes
cheap air jordans
kate spade outlet online
nike sneakers
underarmour outlet
michael kors outlet online
cheap ray ban sunglasses
timberland outlet
ugg outlet store
athletics jerseys
ralph lauren sale
yeezy boost
ralph lauren uk
coach outlet online
pandora charms sale
adidas outlet store
tiffany outlet
air max shoes
pandora jewelry store
nike air max 97
kate spade outlet
brewers jerseys
mont blanc pen
coach outlet online
cai123 09.21

In other words Sony Vegas Pro

In other words Sony Vegas Pro 9, will spend your whole morning setting up the menu planner. Needs work. Home sharivan dublado avi demux News Features Trends Video Events Magazine Directory About Search

سایت بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای سایت بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای سایت بهداشت حرفه ای

link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link

link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link

link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link

link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link

link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link

link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link

http://elameharighearjmand.ir

http://elameharighearjmand.ir/ http://asanbaran.ir/ http://amingames.ir/ http://www.3hf.ir/ http://www.arazinet.ir/ http://www.starfam.ir/ http://sogandmusic.ir/ http://shandizasansor.ir/ http://alvand-ads.ir/ http://asl-ic.ir/ http://harim-pak.ir/ http://niaze-rooz.ir/ http://8y8.ir/ http://akstoaks.ir/ http://homana-nikooei.ir/ http://steelfood.ir/ http://winsoftware.ir/ http://www.steel-industrial.ir/ http://00014.ir/ http://alibaba-fans.ir/ http://amlake-pasargad.ir/ http://androidsystem.ir/ http://arax24.ir/ http://arax724.ir/ http://armanhardware.ir/ http://arsisgame.ir/ http://asanban.ir/ http://asgas.ir/ http://ashanews.ir/ http://astakala.ir/ http://atromarket.ir/ http://azarpajang.ir/ http://bahartent.ir/ http://bartarresins.ir/ http://bazigaranesahne.ir/ http://bermudasystem.ir/ http://buyclockfantasy.ir/ http://cs8.ir/ http://d77.ir/ http://dresskade.ir/ http://editexpert.ir/ http://ehsa30.ir/ http://e-larestan.ir/ http://elsku.ir/ http://emadcenter.ir/ http://eta90.ir/ http://far30sms.ir/ http://fixpost.ir/ http://fsbigroup.ir/ http://gemgem.ir/ http://group-software.ir/ http://hdserial.ir/ http://healthplanner.ir/ http://honardorcheh.ir/ http://honarshiraz.ir/ http://hsplaser.ir/ http://insat.ir/ http://iranitb.ir/ http://iranvmag.ir/ http://isuntrade.ir/ http://ithandmade.ir/ http://karevanhayeqadir.ir/ http://kconf.ir/ http://kosar-kala.ir/ http://mahdidevotees.ir/ http://marjaehamayesh.ir/ http://mgolden.ir/ http://mhosein.ir/ http://mohsenmirzazadeh.ir/ http://myalibabamusic.ir/ http://nettrick.ir/ http://noaradecor.ir/ http://nod32-pass.ir/ http://novindpfile.ir/ http://n-vasegh.ir/ http://parlpd.ir/ http://photoselfi.ir/ http://pooyawood.ir/ http://roofbam.ir/ http://saadatedu.ir/ http://saba-gostar.ir/ http://sadafwood.ir/ http://sadcover.ir/ http://s-amini.ir/ http://sarebanekavir.ir/ http://shafaghgostaran.ir/ http://sh-iranshahr.ir/ http://sms7000.ir/ http://technoguard.ir/ http://tegolestan.ir/ http://telegramup.ir/ http://torbat24.ir/ http://trustech.ir/ http://turkmenili.ir/ http://vray4max.ir/ http://www.4drupal.ir/ http://www.arianagame.ir/ http://www.clickbartar.ir/ http://www.daryabchat.ir/ http://www.eset-ir.ir/ http://www.marketstudies.ir/ http://www.raadmehr.ir/ http://www.rcmb.ir/ http://www.shahinmag.ir/ http://www.suqr.ir/ http://www.tajervenizi.ir/ http://www.zarrindesign.ir/ http://yahoo-shop.ir/ http://jahantest1.ir/ http://sticker1.ir/ http://eemenshop.ir/ http://abanshargh.ir/ http://drhesabisch.ir/ http://kashmarsalam.ir/ http://irboiler.ir/ http://kore2iran.ir/ http://nama94.ir/ http://sazmansokhan.ir/ http://glutenfree.ir/ http://1-flymusic.ir/ http://www.maxstoreco.ir/ http://asnadbook.ir/ http://tabriztools.ir/ http://agahna.ir/ http://asatidna.ir/ http://appsray.ir/ http://arashyper.ir/ http://aras-market.ir/ http://farshkhoy.ir/ http://datacentertabriz.ir/ http://akhbarmarefat.ir/ http://asnadonline.ir/ http://azarland.ir/ http://azar-nic.ir/ http://azar-online.ir/ http://azar-tel.ir/ http://azartelecom.ir/ http://bazarionline.ir/ http://bazartokhmeh.ir/ http://behyarcenter.ir/ http://behyaronline.ir/ http://bilginews.ir/ http://cafeedalat.ir/ http://calltabriz.ir/ http://careonline.ir/ http://clinictabriz.ir/ http://marefatonline.ir/ http://raycogroup.ir/ http://cloudonlinenic.ir/ http://cloudrayco.ir/ http://asalkhoy.ir/ http://earas.ir/ http://i-aras.ir/ http://egameweb.ir/ http://e-mohandes.ir/ http://tabrizgame.ir/ http://tabrizgram.ir/ http://webbonyan.ir/ http://gitonline.ir/ http://tabrizno.ir/ http://gunashli.ir/ http://hamyarcloud.ir/ http://healthcarecenter.ir/ http://healthcareonline.ir/ http://herfena.ir/ http://herfenews.ir/ http://khoyasal.ir/ http://hostturk.ir/ http://hotel-aras.ir/ http://hyperaras.ir/ http://hyperkhoy.ir/ http://hypertabriz.ir/ http://e-aras.ir/ http://infoazar.ir/ http://khabarmarefat.ir/ http://infoturk.ir/ http://khabarcanli.ir/ http://honykhoy.ir/ http://khoybazari.ir/ http://tabrizpizza.ir/ http://khoyhony.ir/ http://arasshopcenter.ir/ http://tokhmehcenter.ir/ http://khoyweb.ir/ http://konkurcenter.ir/ http://konkurionline.ir/ http://konkur-online.ir/ http://madaresonline.ir/ http://madrasehonline.ir/ http://madraseonline.ir/ http://marefatnews.ir/ http://marefatna.ir/ http://cloudim.ir/ http://tebtabriz.ir/ http://tebsonatitabriz.ir/ http://moarefcenter.ir/ http://moarefna.ir/ http://moarefnews.ir/ http://mohandescenter.ir/ http://moarefonline.ir/ http://mohandesina.ir/ http://mohandesna.ir/ http://nemayandegionline.ir/ http://nerscenter.ir/ http://onlinevokala.ir/ http://nomaratonline.ir/ http://urmiabazari.ir/ http://nersonline.ir/ http://onlinik.ir/ http://onlinnic.ir/ http://onlinnik.ir/ http://ostadna.ir/ http://webegame.ir/ http://raycoapps.ir/ http://cloudna.ir/ http://raycomarket.ir/ http://rayconic.ir/ http://raycoonline.ir/ http://raycosoftware.ir/ http://raycostore.ir/ http://raycosupport.ir/ http://raycosystem.ir/ http://raycotec.ir/ http://raycoweb.ir/ http://rayct.ir/ http://rayit.ir/ http://webonyan.ir/ http://raysecurity.ir/ http://raysoft.ir/ http://raystore.ir/ http://raytc.ir/ http://vokalayab.ir/ http://rustaonline.ir/ http://salmasbazari.ir/ http://turkdomain.ir/ http://salmascenter.ir/ http://tabrizmodir.ir/ http://santtabriz.ir/ http://market-aras.ir/ http://sonationline.ir/ http://sozlik.ir/ http://sanattabriz.ir/ http://tabrizcall.ir/ http://tabrizcar.ir/ http://melkaras.ir/ http://tabrizengine.ir/ http://faratabriz.ir/ http://khoyhyper.ir/ http://tabrizhelp.ir/ http://tabrizhouse.ir/ http://tabrizkade.ir/ http://tabrizmark.ir/ http://tabrizkadeh.ir/ http://tabrizmoble.ir/ http://tabrizcad.ir/ http://goldtabriz.ir/ http://tabrizpark.ir/ http://khoyfarsh.ir/ http://tabrizscan.ir/ http://tabrizstudio.ir/ http://7namehkhoy.ir/ http://tabriztv.ir/ http://tabrizwork.ir/ http://tabrizyab.ir/ http://tebbsonati.ir/ http://tebibook.ir/ http://tebsonaticlinic.ir/ http://tabrizdoctor.ir/ http://shop-aras.ir/ http://tejartaras.ir/ http://tokhmeshop.ir/ http://khoytokhmeh.ir/ http://tokhmehshop.ir/ http://tokhmecenter.ir/ http://salmasshop.ir/ http://turkhost.ir/ http://turkinc.ir/ http://turkionline.ir/ http://turkonlinenic.ir/ http://webmastertabriz.ir/ http://nomrehonline.ir/ http://vekalatshop.ir/ http://vokalabook.ir/ http://rustana.ir/ http://gameray.ir/ http://rayananews.ir/ http://webitt.ir/ http://webiweb.ir/ http://webkhoy.ir/ http://turkshopcenter.ir/ http://raypress.ir/ http://alsafir.ir/ http://www.saesamane.ir/ http://baranclip.ir/ http://irhip.ir/ http://seminar-learning.ir/ http://mathpub.ir/ http://www.adrh.ir/ http://themefars.ir/ http://fastcamp.ir/ http://www.fun30t.ir/ http://maraghehee.ir/ http://www.irancnco.ir/ http://kootool.ir/ http://www.waghe-e.ir/ http://www.shamimemahneshan.ir/ http://www.sorkhaabi.ir/ http://2funsara.ir/ http://www.2pmusic.ir/ http://www.water-iut.ir/ http://shahrekord-ads.ir/ http://hamayeshmehr.ir/ http://itlovers.ir/ http://www.mountainguides.ir/ http://majidshakeri.ir/ http://petroleum-eng.ir/ http://www.facialmask.ir/ http://www.chbchess.ir/ http://www.bonarazadegantaziyeh.ir/ http://www.nativeiran.ir/ http://naubahar.ir/ http://www.rianco.ir/ http://www.sharj25.ir/ http://www.aliarm.ir/ http://www.shervinpardaz.ir/ http://www.hamyari-lr.ir/ http://www.tex-one.ir/ http://www.featdesign.ir/ http://oxindata.ir/ http://nafis-co.ir/ http://nice-sms.ir/ http://2roos.ir/ http://foxtarh.ir/ http://jo0k.ir/ http://www.pt30.ir/ http://www.drmotamednejad.ir/ http://takestan-ads.ir/ http://www.sayeh66.ir/ http://sinababaei.ir/ http://darab-ads.ir/ http://www.iran-night.ir/ http://www.malakbanoo.ir/ http://www.iqc13.ir/ http://bizir.ir/ http://www.ncema.ir/ http://www.arse3.ir/ http://sportingshop.ir/ http://www.tobuy.ir/ http://www.dlall.ir/ http://aazam9.ir/ http://hashtagco.ir/ http://rbt-pishvaz.ir/ http://tehran-investment.ir/ http://graphicworld.ir/ http://dailex.ir/ http://ig114.ir/ http://rankalexa1.ir/ http://www.smsjadid.ir/ http://rasalinux.ir/ http://mesbahrc.ir/ http://isf-26.ir/ http://akschin.ir/ http://sadebegir.ir/ http://sms-inbox.ir/ http://aeoiconf.ir/ http://afathi.ir/ http://www.isfahancycling.ir/ http://www.chahkor.ir/ http://amarm.ir/ http://storeha.ir/ http://ava-code.ir/ http://www.ilamph.ir/ http://mobchat.ir/ http://itraveltour.ir/ http://janjalynews.ir/ http://www.miladlabs.ir/ http://maghalateisi.ir/ http://www.magtour.ir/ http://www.mathrde.ir/ http://www.memarydownload.ir/ http://abrebaran.ir/ http://www.weecharge.ir/ http://garch98.ir/ http://parmisseed.ir/ http://payamak21.ir/ http://www.polkanhaml.ir/ http://www.rafeeds.ir/ http://rohabmusic.ir/ http://shc1.ir/ http://10cec.ir/ http://www.aminmoshaver.ir/ http://aeua.ir/ http://www.mpcms.ir/ http://www.jccac.ir/ http://www.hyppercom.ir/ http://globalchat.ir/ http://sepehrportal.ir/ http://elschool.ir/ http://soft2015.ir/ http://modarooz.ir/ http://hismusic.ir/ http://abdarya.ir/ http://ifmee.ir/ http://logosaz3d.ir/ http://joks.ir/ http://zarasang.ir/ http://alishateri.ir/ http://3rdnci-asna-ipp.ir/ http://resaneh1.ir/ http://salehmedia.ir/ http://ayoubsys.ir/ http://www.asalbeheshti.ir/ http://www.besharate-no.ir/ http://www.tannazghorbani.ir/ http://www.faraghat-kh.ir/ http://farsipaper.ir/ http://gis98.ir/ http://www.iltayco.ir/ http://hirubsungharchak.ir/ http://iranturkmenleri.ir/ http://www.farsi-download.ir/ http://www.redcircle.ir/ http://www.istgahniyaz.ir/ http://khaf-tavan.ir/ http://imenhazrati.ir/ http://www.adskg.ir/ http://ctmusic.ir/ http://www.bazare-amlak.ir/ http://www.darolfeiz.ir/ http://www.webhostsearch.ir/ http://zarinfa.ir/ http://nimaadvertise.ir/ http://aabrothers.ir/ http://my-channels.ir/ http://buxnet.ir/ http://downloadpluse.ir/ http://downloadzzz.ir/ http://footballlist.ir/ http://majid-phone1.ir/ http://thermowoods.ir/ http://mavvaj.ir/ http://neskaenergy.ir/ http://98patoghi.ir/ http://aradcover.ir/ http://smscontest.ir/ http://chaijan.ir/ http://21dl.ir/ http://www.pay4sell.ir/ http://overs.ir/ http://www.avizhehsaz.ir/ http://bamboblog.ir/ http://www.cgmaster.ir/ http://dr-seo.ir/ http://ghasemy50.ir/ http://mehranplastic.ir/ http://www.mvcportal.ir/ http://zyaoddin.ir/ http://www.nshgm1.ir/ http://talarhashtbehesht.ir/ http://sadrdanesh.ir/ http://fatemyeh-ravand.ir/ http://mubonit.ir/ http://irmarket24.ir/ http://skyhope.ir/ http://ostovatours.ir/ http://hompa.ir/ http://qomikala.ir/ http://arad-volleyball.ir/ http://www.sekeh337.ir/ http://www.golestannjf.ir/ http://www.mdcorp.ir/ http://firoozehcarpet.ir/ http://nickelodeon.ir/ http://www.12313.ir/ http://entezarsoft.ir/ http://alborzbano.ir/ http://www.alifr.ir/ http://hafez-news.ir/ http://nexclip.ir/ http://zanjanli.ir/ http://neginemahvelat.ir/ http://payacpc.ir/ http://vozaramobl.ir/ http://nooreravand.ir/ http://parscamp.ir/ http://es-k.ir/ http://hotelconference.ir/ http://farzandan3.ir/ http://english4all.ir/ http://www.parandstudio.ir/ http://vectoria.ir/ http://farskids1.ir/ http://persian-gta.ir/ http://mamanha3.ir/ http://cc30shop.ir/ http://aroosbahar.ir/ http://hamedan-music.ir/ http://refquiz.ir/ http://trmaw.ir/ http://aboutmore.ir/ http://www.altinlift.ir/ http://www.archcontest.ir/ http://kiofood.ir/ http://www.game123.ir/ http://www.nirvanaweb.ir/ http://www.kfmisagh.ir/ http://www.sobhangen.ir/ http://www.yyar.ir/ http://www.hsqom.ir/ http://www.cpu64.ir/ http://tandistak.ir/ http://daneshgu.ir/ http://ptpportal.ir/ http://dlsoftwares.ir/ http://gamecheats.ir/ http://frotel47.ir/ http://www.tasisatpardis.ir/ http://monomarket.ir/ http://sms-contest.ir/ http://sepidarandesign.ir/ http://drmoodi.ir/ http://persian-tourism.ir/ http://ps-music.ir/ http://hafezdriving.ir/ http://ks-co.ir/ http://www.tfarahan.ir/ http://farhangishu.ir/ http://www.f3000.ir/ http://kimiafam.ir/ http://www.medodarman.ir/ http://golbargdairy.ir/ http://www.agcom.ir/ http://www.pazhohe.ir/ http://photo4u.ir/ http://www.pnu-soal.ir/ http://btc-info.ir/ http://sazefelezipaydar.ir/ http://biofa.ir/ http://www.zarinfair.ir/ http://nasir-wood.ir/ http://zabax.ir/ http://3venshop.ir/ http://www.m3dia.ir/ http://webmastertabrizurmiabazari.ir/ http://tabrizmarktabrizmaster.ir/ http://www.amar365.ir/ http://09123498298.ir/ http://pamar.ir/ http://arazproje.ir/ http://signsaras.ir/ http://signsaraz.ir/ http://signsfarahan.ir/ http://suleforosh.ir/ http://tabloosazi.ir/ http://zaminforosh.ir/ http://9125879258.ir/ http://9375883058.ir/ http://www.lbfarahan.ir/ http://www.ghfarahan.ir/ http://pix-land.blogfa.com/ http://projeamar.blog.ir/ http://projectstatis.blogfa.com/ http://projectstatis.rozblog.com/ http://projectstatistics.blog.ir/ http://projectstatistics.niloblog.com/ http://projectstats.avablog.ir/ http://projectstats.blog.ir/ http://projectstats.javanblog.ir/ http://projectstats.samenblog.com/ http://projectstats1.blogfa.com/ http://projectstatus.avablog.ir/ http://prozhe-amar.blogfa.com/ http://spam.blogfa.com/ http://stats09375883058.blogfa.com/ http://projeamari.blogfa.com/ http://projectanalysis.mihanblog.com/ http://statisticsproject.blogfa.com/ http://tahghighstan.blogfa.com/ http://www.amar101.blogfa.com/ http://saheldarya.7blog.ir/ http://pezeshkyar.arisfa.com/ http://shabebarfi.armanblog.ir/ http://varzeshsara.avablog.ir/ http://azadweb.azadblog.com/ http://batoo.b88.ir/ http://dostan.bestblog.ir/ http://toristi.bigsite.ir/ http://tarane18.blog.ir/ http://hambaazi.blogfa.com/ http://estekhdami.blogia.ir/ http://behtarinha.blogiran.net/ http://musicnaab.blognovin.com/ http://baharnarenj.blogparsi.com/ http://molodi.blogpart.ir/ http://bestgirl.blograz.ir/ http://razesalamati1.blogsky.com/ http://alghameh.blogtarin.com/ http://deklameh.blogtez.com/ http://taranoom18.blogveb.com/ http://dabirestani.deyblog.ir/ http://amozeshyar.eklablog.com/ http://donyayenet.epage.ir/ http://mamnoo.famblog.ir/ http://tabasom.farazblog.com/ http://daneshjoei.fardblog.com/ http://nemonehsoal.farsiblog.com/ http://tabestoon.geblog.ir/ http://maghaleh.iran.sc/ http://funkadeh.iranblag.com/ http://fotoax.jahanblog.net/ http://shabgard.jasaz.com/ http://jazadkadeh.javanblog.ir/ http://khabarjadid.limooblog.com/ http://tanzkadeh.loxblog.com/ http://tahghigh18.mihanblog.com/ http://niazmandiha.mojblog.ir/ http://niazsara.monoblog.ir/ http://divari.nedablog.ir/ http://darham.niazblog.ir/ http://dabestan.niloblog.com/ http://salamati.novinblog.net/ http://dehati.parsablog.com/ http://baharnews.parsiblog.com/ http://tanhatarin.parsunit.com/ http://doghalb.persianblog.ir/ http://yadgari.ratablog.com/ http://baharestan.roomfa.com/ http://modkadeh.royablog.ir/ http://sargarmi724.rozblog.com/ http://webmasteri.samenblog.com/ http://mosaferati.shblog.ir/ http://gardeshgari.sitearia.ir/ http://khandani.smu.ir/ http://ahangjadid.takblog.net/ http://filmjadid.tarlog.com/ http://mashinbaz.tibablog.ir/ http://lebasmajlesi.tinablog.ir/ http://backlink724.titrblog.ir/ http://bazigaran.toonblog.ir/ http://pishwaz.twoblog.ir/ http://madahi.wblog.xyz/ http://hotelyar.yektablog.net/

bist bist bist bist bist bist

bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist ------------------------------------------------------------ bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist ------------------------------------ bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist bist

بک لینک , خرید بک لینک , فروش بک لینک , خرید بک لینک قوی , خرید بک لینک دائمی , بک لینک رایگان , سئو , بک لینک , خرید رپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ , خرید بک لینک انبوه , خرید بک لینک ارزان بک لینک بک لینک بک لینک بک لینک بک لینک قوی بک لینک قوی بک لینک قوی بک لینک قوی , بک لینک رایگان ایرانی , بک لینک چیست , خرید بک لینک قوی , خرید بک لینک ارزان , خرید بک لینک ارزون , خرید بک لینک بلاگفا , خرید بک لینک انبوه , خرید بک لینک ایرانی , خرید بک لینک خارجی , خرید بک لینک چیست , خرید بک لینک گروهی , خرید بک لینک معتبر بک لینک edu بک لینک edu بک لینک edu بک لینک edu بک لینک کامنت بک لینک کامنت بک لینک کامنت بک لینک کامنت ریپورتاژ آگهی ریپورتاژ آگهی ریپورتاژ آگهی ریپورتاژ آگهی بک لینک فالو , خریدبک لینک دائمی , خریدبک لینک دائمی,فروش بک لینک دائمی,خرید بک لینک ارزان,فروش بک لینک ارزان,خرید بک لینک قوی,فروش بک لینک قوی,خرید بک لینک گروهی,خرید بک لینک ارزون,فروش بک لینک ارزون,خرید بک لینک انبوه,فروش بک لینک انبوه,خرید بک لینک خارجی,فروش بک لینک خارجی,خرید بک لینک معتبر,خرید بک لینک ایرانی,خرید بک لینک با کیفیت,فروش بک لینک با کیفیت, بک لینک , خرید بک لینک , فروش بک لینک , خرید بک لینک قوی , بک لینک فالو بک لینک فالو بک لینک فالو خرید بک لینک خرید بک لینک خرید بک لینک خرید بک لینک بک لینک انبوه بک لینک انبوه بک لینک انبوه خرید بک لینک دائمی , بک لینک رایگان , سئو , بک لینک ها ,خرید بک لینک انبوه,بک لینک انبوه,بک لینک ارزان , خرید بک لینک ارزان,بکلینک,بک لینک قوی, خرید بک لینک با کیفیت , خرید بک لینک وبلاگ , فروش بک لینک , خریدبک لینک دائمی,فروش بک لینک دائمی,خرید بک لینک ارزان,فروش بک لینک ارزان,خرید بک لینک قوی,فروش بک لینک قوی,خرید بک لینک گروهی,خرید بک لینک ارزون بک لینک انبوه بک لینک ارزان بک لینک ارزان بک لینک ارزان بک لینک ارزان بک لینک وبلاگ بک لینک وبلاگ بک لینک وبلاگ ,فروش بک لینک ارزون,خرید بک لینک انبوه,فروش بک لینک انبوه,خرید بک لینک خارجی,فروش بک لینک خارجی,خرید بک لینک معتبر,خرید بک لینک ایرانی,خرید بک لینک با کیفیت,فروش بک لینک با کیفیت ,بکلینک,بک لینک چیست,بک لینک رایگان,بک لینک رایگان فارسی,بک لینک رایگان ایرانی,بک لینک بلاگفا,بک لینک ۸,بک لینک ارزان,بک لینک ها,بک لینک مجانی,بک لینک گوگل چیست,بک لینک سازی چیست بک لینک وبلاگ بک لینک رایگان بک لینک رایگان بک لینک رایگان بک لینک رایگان بک لینک مجانی بک لینک مجانی ,خرید بک لینک چیست,بک لینک رایگان گوگل,بک لینک رایگان برای سایت,بک لینک رایگان قوی,بک لینک رایگان واقعی,بک لینک رایگان برای وبلاگ,بک لینک رایگان ایران,بک لینک ساز رایگان,خرید بک لینک بلاگفا,بک لینک رنک ۸,بک لینک ارزان قیمت,خرید بک لینکارزان,فروش بک لینک ارزان,بک لینک های رایگان بک لینک مجانی بک لینک مجانی بک لینک دائمی بک لینک دائمی بک لینک دائمی بک لینک دائمی بک لینک با کیفیت بک لینک با کیفیت بک لینک با کیفیت بک لینک با کیفیت,بک لینک های سایت,بک لینک های یک سایت,بک لینک های الکسا,مشاهده بک لینک های سایت,نمایش بک لینک های سایت,بررسی بک لینک های سایت,تعداد بک لینک های سایت,دیدن بک لینک های سایت

آمار دوم دبیرستان آمار سال دوم دبیرستان آمار و مدلسازی دوم دبیرستان آمار و مدلسازی سوم تجربی بروزه آمار پاسخ تمرینات آمار دوم دبیرستان پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار رایگان پروژه آمار دانلود پروژه آمار پاورپوینت آمار دوم دبیرستان پرسش نامه آمار پرسش نامه آماری پرسشنامه آمار پرسشنامه آمار دوم دبیرستان پرسشنامه آمار سوم تجربی پرسشنامه آماری پرسشنامه آماری سوم دبیرستان پرسشنامه برای درس آمار پرسشنامه پروژه آمار پروزه آمار پروزه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار رایگان پروژه آمار دانلود پروژه آمار پروزه آماری پروزه های آماری پروژه آمار پروژه آمار doc پروژه آمار برای سوم تجربی پروژه آمار دانش آموزی پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار درباره طلاق پروژه آمار دوم انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان رایگان پروژه آمار دوم ریاضی پروژه آمار رایگان پروژه آمار رایگان با نمودار پروژه آمار رایگان ورد پروژه آمار سال دوم پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار رایگان پروژه آمار دانلود پروژه آمار پروژه آمار سال دوم دبیرستان پروژه آمار سال سوم تجربی پروژه آمار سال سوم دبیرستان پروژه آمار سوم تجربی پروژه آمار سوم تجربی رایگان پروژه آمار سوم دبیرستان پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی پروژه آمار سوم دبیرستان رایگان پروژه آمار طلاق پروژه آمار قد دانش آموزان پروژه آمار و مدل سازی پروژه آمار و مدلسازی پروژه آمار و مدلسازی پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار رایگان پروژه آمار دانلود پروژه آمار پروژه آمار دبیرستان دوم دبیرستان پروژه آمار و مدلسازی رایگان پروژه آمار و مدلسازی سوم تجربی پروژه آمار و مدلسازي پروژه آمارسوم دبیرستان پروژه آماری پروژه آماری دبیرستان پروژه آماری درباره طلاق پروژه آماری دوم دبیرستان پروژه آماری رایگان پروژه آماری سال دوم دبیرستان پروژه آماری سال سوم تجربی پروژه آماری سوم تجربی پروژه آمار رایگان پروژه آمار دانلود پروژه آمار پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار رایگان پروژه آمار دانلود پروژه آمار پروژه آماری سوم دبیرستان پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی پروژه آماری طلاق پروژه آماري پروژه در مورد آمار پروژه درس آمار پروژه درس آمار دوم دبیرستان پروژه درس آمار سوم تجربی پروژه درس آمار و مدلسازی پروژه رایگان آمار پروژه های آمار پروژه های آمار دوم دبیرستان پروژه های آمار سوم تجربی پروژه های آماری پروژه های آماری دوم دبیرستان پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار رایگان پروژه آمار دانلود پروژه آمار پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار رایگان پروژه آمار پروژه های آماری رایگان پروژه هاي آماري پروژه ی آمار پروژه ی آمار دوم دبیرستان پروژه ی آمار سال دوم دبیرستان پروژه ی آمار سال سوم تجربی پروژه ی آمار سوم تجربی پروژه ی آمار و مدلسازی پروژه ی آماری تحقیق آمار تحقیق آمار دوم دبیرستان تحقیق آمار دوم دبیرستان رایگان تحقیق آمار رایگان تحقیق آمار سال دوم دبیرستان تحقیق آمار سال سوم تجربی تحقیق آمار سال سوم دبیرستان تحقیق آمار سوم تجربی تحقیق دانلود پروژه آمار پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار رایگان پروژه آمار دانلود پروژه آمار پروژه آمار دبیرستان آمار سوم دبیرستان تحقیق آماری تحقیق آماری با نمودار تحقیق آماری با نمودار pdf تحقیق آماری با نمودار رایگان تحقیق آماری دوم دبیرستان تحقیق آماری رایگان تحقیق آماری رایگان با نمودار تحقیق برای آمار تحقیق برای درس آمار تحقیق پروژه آمار تحقیق پروژه آمار دوم دبیرستان تحقیق پروژه آماری تحقیق دانش آموزی تحقیق در مورد آمار تحقیق در مورد آمار طلاق تحقیق در مورد آمار و احتمالات تحقیق در مورد آمار و مدلسازی پروژه آمار رایگان پروژه آمار دانلود پروژه آمار پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار رایگان پروژه آمار دانلود پروژه آمار تحقیق در مورد پروژه آماری تحقیق در مورد واریانس تحقیق درباره آمار تحقیق درس آمار تحقیق درمورد آمار تحقیق های آماری تحقیقات آماری تحقيق آمار تحقيق آماري تحقيق در مورد آمار جواب تمرینات آمار دوم دبیرستان جواب تمرینات آمار و مدلسازی خرید پروژه آمار داده های آماری برای پروژه دانلود پروزه آمار دانلود پروژه آمار دانلود پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار رایگان پروژه آمار دانلود پروژه آمار پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار رایگان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار رایگان دانلود پروژه آمار رایگان با فرمت word دانلود پروژه آمار سوم تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آماری دانلود پروژه آماری رایگان دانلود تحقیق آمار دانلود تحقیق آمار دوم دبیرستان دانلود حاشیه برای ورد دانلود رایگان پروژه آمار دانلود رایگان پروژه آمار با نمودار دانلود رایگان پروژه آمار سوم تجربی دانلود رایگان پروژه آماری مقاله آمار مقاله آمار همراه با نمودار پروژه آمار دانلود پروژه آمار پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار رایگان پروژه آمار مقاله آماری با نمودار مقاله کاربرد آمار در روانشناسی مقدمه ای برای پروژه آمار مقدمه ای برای پروژه ی آمار مقدمه آمار و مدلسازی مقدمه برای پروژه آمار مقدمه برای تحقیق آمار مقدمه پروژه آمار مقدمه پروژه آمار موضوع آمار موضوع آماری موضوع برای آمار موضوع برای پروژه آمار موضوع پروژه آمار موضوع پروژه آمار دوم دبیرستان موضوع پروژه آمار سوم تجربی موضوع پروژه آماری موضوع پروژه برای درس آمار موضوع تحقیق آمار موضوع تحقیق آمار موضوع دانلود پروژه آمار پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار رایگان پروژه آمار دانلود پروژه آمار تحقیق آماری موضوعات آماری موضوعات پروژه آمار موضوعات پروژه های آماری موضوعات تحقیق آماری نمودار مستطیلی نمودار میله ای نمونه ای از پروژه آمار نمونه پرسشنامه آماری نمونه پروژه آمار نمونه پروژه آمار دوم دبیرستان نمونه پروژه آمار سوم تجربی نمونه پروژه آماری نمونه تحقیق آمار نمونه تحقیق آماری نمونه هایی از پروژه های آماری یک نمونه تحقیق آماری

LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK